www.garliava.lt

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609 planuoja Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimą.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus rengia UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548, faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I.Kantog.25,p.d.2082, LT-44009 Kaunas, Tel. (8 37) 226638 Faks. (8 37) 205619, el. paštas tkti@tkti.lt

Kelias rekonstruojamas Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių teritorijose. Kauno raj. savivaldybėje planuojamas rekonstruoti kelio ruožas patenka į Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų teritorijas, Prienų raj. savivaldybėje – Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijų teritorijas.
PAV programą nagrinės PAV subjektai:

Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno rajono ir Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių specialistai, Kauno ir Alytaus regionų aplinkos apsaugos departamentai.
Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su programa galima susipažinti internetiniame portale: www.tkti.lt. Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548,  faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d.d. nuo paskelbimo dienos.

Pasiūlymai gali būti teikiami taip pat užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Ugniagesiai su nerimu laukia netrukus prasidėsiančio šildymo sezono. Kaip rodo gaisrų statistika, daugiausia aukų  ir nuostolių būna atšalus orams, šildymo sezono metu. Per pastaruosius penkis metus Kauno rajone dėl krosnių kilo 157 gaisrai. Degė 81 gyvenamasis namas, 24 sodo nameliai, 44 pagalbinio ūkio pastatai, 7 įmonės ir gyvulių ferma. Gaisrų metu 4 žmonės buvo sunkiai traumuoti.

Gaisrų priežastys kasmet tos pačios: netvarkingos krosnys, dūmtraukiai įrengti nesilaikant priešgaisrinės saugos taisyklių, neatsargus elgesys su ugnimi. Kol šalčiai dar nepaspaudė, kiekvienas geras šeimininkas dar turi laiko apžiūrėti ir, jei reikia, suremontuoti krosnis, židinius, išvalyti dūmtraukius. Pagal bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, suodžius iš dūmtakių ir krosnių privalu valyti prieš šildymo sezoną, o jo metu – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Nepamirškite krosnis ir dūmtraukius pataisyti, iš išorės išbalinti, kad matytųsi aprūkę įskilimai.

Skaityti daugiau...

Kaunakiemis

 

VŠĮ Šeimos santykių institutas 2010 m. birželio – gruodžio mėnesiais vykdo tęstinį projektą „Kauno rajono rizikos grupės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir psichikos sveikatos stiprinimas“. Šio projekto metu Kauno rajone gyvenantiems vaikams bei jų šeimoms teikiamos nemokamos specialistų – psichologų bei psichiatrų psichoterapeutų – konsultacijos. Išsamesnė informacija ir registracija tel. (8 37) 75 09 35 arba adresu L. Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, Kaune.


VŠĮ ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS
kviečia Kauno rajone gyvenančias šeimas registruotis į nemokamas psichologo konsultacijas dėl:

  • vaikų elgesio ir emocijų problemų;
  • vaikų – tėvų tarpusavio santykių;
  • vaikų santykių su bendraamžiais;
  • vaikų sunkumų mokykloje ir namuose;
  • paauglystės krizių.

Išsamesnė informacija ir registracija VšĮ Šeimos santykių institute
(L. Zamenhofog.9) arba tel. (8 37) 750 935Kauno rajono savivaldybė nebe pirmus metus bendradarbiauja su VŠĮ Šeimos santykių instituto specialistais, siekiant geresnių sveikatinimo rezultatų Kauno rajone. 2010 m. vykdomas tęstinis projektas „Kauno rajono rizikos grupės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir psichikos sveikatos stiprinimas“. Ilgametę VšĮ Šeimos santykių institutas specialistų patirtis nulėmė, jog buvo pasirinktas modelis pagalbą bei informaciją teikiant ne tik vaikui, bet ir artimiausiai jo aplinkai – šeimai bei mokyklai. Nuo 2010 metų birželio vidurio iki pat metų pabaigos Kauno rajone gyvenantiems vaikams bei jų šeimoms bus teikiamos nemokamos specialistų konsultacijos. Prasidėjus naujiems 2010/2011 mokslo metams įvairiose Kauno rajono mokyklose specialistai skaitys paskaitas tėvams apie vaikų raidą, konkrečiais amžiaus tarpsniais kylančius sunkumus bei vaikų auklėjimą. Taip pat bus vedami mokymai Kauno rajono mokyklose dirbantiems specialistams.

 

 

Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, 44287 Kaunas
m.k. 135809596

 

 

 

KAUNO RAJONO POLICIJOS PAREIGŪNAI
KARTU SU KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
KVIEČIA KURTI KAUNO RAJONE SAUGIĄ APLINKĄ KARTU

KAUNO RAJONO GYVENTOJAI KVIEČIAME JUS PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO „SAUGUS KAIMYNAS - SAUGUS AŠ“


KAS YRA Saugi kaimynystė?

Saugi kaimynystėSAUGI KAIMYNYSTĖ yra viena populiariausių ir sėkmingiausių kada nors egzistavusių nusikalstamumo prevencijos priemonių. Ji pagrįsta paprastomis idėjomis ir vertybėmis, kurios priimtinos daugeliui žmonių. Svarbiausia susiburti su kaimynais, siekiant mažinti vietinį nusikalstamumą ir viešosios tvarkos pažeidimų, padaryti savo aplinką saugesne ir geresne vieta gyventi, dirbti, pramogauti, ilsėtis, žaisti.
SAUGI KAIMYNYSTĖ skirta ne tik nusikalstamumui mažinti, bet ir bendruomenės dvasiai ugdyti, geriems santykiams puoselėti. Ji suburia žmones bendram tikslui kovoti su nusikaltimais ir teisės pažeidimais, saugant vienas kito turtą.

Tik JŪSŲ ir kaimynų bendradarbiavimas su policija bei Savivaldybe didins saugumą Jūsų gyvenamojoje vietovėje.
Atminkite, kad tik vieningi ir budrūs kaimynai gyvena saugiai. Kurkite saugios kaimynystės grupes!


Saugios kaimynystės principai

       1. Būkite Kauno rajono policijos „stebėtojais“. Niekas kitas nei vietinis gyventojas geriau nepažįsta savo namo, sodo namelio, laiptinės ar gatvės gyventojų. Policijos pareigūnai ne visada gali būti toje vietoje, kur nusikaltėlis bandys pasikėsinti į Jūsų ar kaimyno turtą Tik vietiniai gyventojai, gerai pažįstantys savo kaimynus, gali pranešti policijai apie įtartinus asmenis, neįprastus reiškinius ar transporto priemones. Būdami Kauno rajono policijos „stebėtojais“, praneškite apie įtarimą sukėlusius reiškinius – tuo sustiprinsite teisėtvarką savo gyvenamajame rajone ir padėsite sumažinti nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų. Saugios kaimynystės grupių „stebėtojais“ gali būti įvairaus amžiaus asmenys, net ir vaikai.

       2. Dalyvaukite SAUGIOS KAIMYNYSTĖS veikloje.  
       Kauno rajono gyventojai, įsitraukite į SAUGIOS KAIMYNYSTĖS projekto įgyvendinimą, padėkite sukurti saugią gyvenamąją aplinką Kauno rajone, savanoriškai prisidėkite prie kitų nusikalstamumo prevencijos programų. Nuo Jūsų dalyvavimo šioje veikloje priklauso visų Kauno rajono gyventojų saugumas ir gerovė.

       3. Nelikite abejingi neįprastiems reiškiniams. Skirdami bent truputį savo laiko, Kauno rajono gyventojai gali padaryti jį saugesnį. Būkite dėmesingi situacijoms, kurios neatrodo teisingos. Skubiai praneškite apie neįprastus reiškinius ar nusikalstamas veikas Kauno rajono policijai. Prisidėkite prie saugios aplinkos kūrimo ir palaikymo. Jei turite vertingos informacijos apie nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus, praneškite ją Kauno rajono policijai.

       4. Bendraukite su kaimynais. Susipažinkite su kaimynais, bendraukite tarpusavyje. Jei žinosite kaimynų dienotvarkę, laisvalaikį, pavyzdžiui, darbo grafiką, išvykas, atostogų keliones, bus lengviau pastebėti, jei atsitiktų kas neįprasto. Geri santykiai su kaimynais – tai Jūsų saugumo garantija.

 

Skaityti daugiau...

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1V-217, buvo patvirtintos agresyviems šunims ir jų mišrūnams įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti ir prekiauti leidimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės).


Taisyklės taikomos asmenims, įvežantiems, įsigyjantiems, laikantiems, veisiantiems, dresuojantiems ar prekiaujantiems agresyviais šunimis ir jų mišrūnais. Agresyvių šunų ir jų mišrūnų veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše. Atsakingi asmenys, kurie laiko kovinių šunų veislės (amerikiečių pitbulterjeras, bandogas (amerikiečių mastifas) ar pavojingų šunų veislės (amerikiečių Stafordšyro terjeras, Stafordšyro bulterjeras, amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, fila brasileiro (Brazilų mastifas), kangalas (Turkų aviganis), Kaukazo aviganis, Pietų Rusijos aviganis) augintinius privalo gauti leidimą.

Norime informuoti, kad š. m. birželio 11 dieną 9 val., Chemijos g. 4, Kaune, vyks privalomojo mokymo kursai „Asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių, agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programa “. Registracija išankstinė. Kursų kaina 150Lt.

Prašome informuoti minėtų šunų savininkus, neišklausiusius kursų.

Smulkesnė informacija tinklalapyje www.registracija.lt ir tel.: 8~37 322 333, 8 603 25580.

Word PRIDEDAMA : mokymo kurso programa.


L. e. direktorės pareigas  Loreta Čičirkienė