www.garliava.lt

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nustatyta tvarka 2023 m. parengtas tęstinis Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių (NAPK) triukšmo prevencijos veiksmų planas 2024-2028 m. (projektas). NAPK (858,36 km) – valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 mln. transporto priemonių ir kurie nepatenka į Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus aglomeracijų teritorijas. Planas parengtas pagal strateginius triukšmo žemėlapius (skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portale http://www.geoportal.lt), patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-556. Už planą atsakinga institucija: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, https://lakd.lt, lakd@lakd.lt.

 

Su plano projektu galima susipažinti nuo 2023 m. gruodžio 30 d. iki 2024 m. sausio 31 d. Kelių direkcijos internetinėje svetainėje https://lakd.lt/triuksmo-valdymas, Kelių direkcijos Kauno biure (I.Kanto 25, 44296 Kaunas, Kauno m. sav.) darbo dienomis, darbo valandomis, sutarus iš anksto telefonu (8 696) 82862.

 

Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus dėl plano projekto Kelių direkcijai gali pateikti elektroniniu paštu (lakd@lakd.lt) nuo 2023-12-30 iki 2024-01-31 d. bei viešo susirinkimo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su plano projektu vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024 m. sausio 31 d. 17:10 val. Kelių direkcijos patalpose adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius ir internetinės vaizdo transliacijos būdu (adresas bus nurodytas https://lakd.lt/triuksmo-valdymas).

 

Visuomenės atstovai, elektroniniu paštu pateikdami pastabas ir pasiūlymus dėl plano projekto, nurodo: 1) fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal faktinę gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; 2) motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, kurie turi būti aiškūs ir suprantami.

 

Informacinis pranesimas NAPK TPVP1

Informacinis pranesimas NAPK TPVP1