www.garliava.lt

atliekos konteineriai

atliekos konteineriai

 

Kauno rajono savivaldybės taryba gruodžio 19 d. patvirtino naujus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius, kurie įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Gyventojų mokama suma kils neženkliai.

Vietinės rinkliavos dydžiai nesikeitė nuo 2020 m., kuomet ji buvo įvesta savivaldybėje.

 

Nuo sausio 1 d. gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų (individualių namų, butų daugiabučiuose namuose) savininkams nustatytas metinis pastoviosios vietinės rinkliavos dedamosios dydis – 24,83 Eur / 1 nekilnojamojo turto objektui. Iki šiol šis dydis buvo 16,58 Eur / 1 NT objektui.

 

Keisis ir vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios dydžiai: individualių namų gyventojai, kurie turi rūšiavimui skirtus konteinerius, už 120 litrų talpos konteinerio išvežimą mokės 1,65 Eur vietoj buvusių 1,18 Eur. Už 140 litrų konteinerį – 1,92 Eur, 240 litrų – 3,30 Eur, 1100 litrų – 15,08 Eur.

 

Individualių namų gyventojai, kurie neturi rūšiavimui skirtų konteinerių, už atliekų surinkimą mokės daugiau: 120 litrų konteinerio išvežimas kainuos 3,04 Eur, 140 litrų – 3,54 Eur, 240 litrų – 6,08 Eur, 1100 litrų – 27,84 Eur.

 

Vietinės rinkliavos dydžiai padidėjo dėl šių priežasčių:

  • didėjo atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius įkainis (46 proc. didesnis nei skaičiuojant vietinės rinkliavos dydžius 2020 m.) – tai sudaro 16 proc. visų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų augimo;
  • nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja mišrių komunalinių atliekų priėmimo į Kauno regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius įkainis, kuris didėja nuo 62,82 Eur/t iki 106,64 Eur/t – tai sudaro 72 proc. visų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų augimo;
  • didėjo vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos (paslaugų, gaunamų vykdant vietinės rinkliavos administravimą, kainos ir pan.) – tai sudaro 12 proc. visų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų augimo.