www.garliava.lt

Informacija gyventojams

 

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą).

 

Skaityti daugiau...

Stambiagabaričių atliekų konteineriai bus pastatyti Garliavos seniūnijoje prie buitinių atliekų surinkimo aikštelių :

  • Stasio Lozoraičio g. Nr. 5,
  • Liepų g. Nr. 16,
  • Gedimino g. Nr. 21
  • Vytauto g. Nr. 42 (prie UAB „Savas kampas“).

Stambiagabarites atliekas krauti į joms skirtus pastatytus konteinerius.  

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

 

Skaityti daugiau...

 

Informacinis pranešimas apie parengtą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Skaityti daugiau...