www.garliava.lt

Informacija gyventojams

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1V-217, buvo patvirtintos agresyviems šunims ir jų mišrūnams įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti ir prekiauti leidimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės).


Taisyklės taikomos asmenims, įvežantiems, įsigyjantiems, laikantiems, veisiantiems, dresuojantiems ar prekiaujantiems agresyviais šunimis ir jų mišrūnais. Agresyvių šunų ir jų mišrūnų veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše. Atsakingi asmenys, kurie laiko kovinių šunų veislės (amerikiečių pitbulterjeras, bandogas (amerikiečių mastifas) ar pavojingų šunų veislės (amerikiečių Stafordšyro terjeras, Stafordšyro bulterjeras, amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, fila brasileiro (Brazilų mastifas), kangalas (Turkų aviganis), Kaukazo aviganis, Pietų Rusijos aviganis) augintinius privalo gauti leidimą.

Norime informuoti, kad š. m. birželio 11 dieną 9 val., Chemijos g. 4, Kaune, vyks privalomojo mokymo kursai „Asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių, agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programa “. Registracija išankstinė. Kursų kaina 150Lt.

Prašome informuoti minėtų šunų savininkus, neišklausiusius kursų.

Smulkesnė informacija tinklalapyje www.registracija.lt ir tel.: 8~37 322 333, 8 603 25580.

Word PRIDEDAMA : mokymo kurso programa.


L. e. direktorės pareigas  Loreta Čičirkienė

Steigėjas: Švietimo ir mokslo ministerija
Direktorius: Eduardas Endrijaitis


Specialybės:

 • leidyklos  darbuotojas;
 • moteriškų drabužių siuvėjas;
 • baldų apmušėjas;
 • dailiųjų rankdarbių gamintojas ;
 • pastatų restauratorius;
 • virėjas.


Mokymo trukmė – 3 metai. Stojamųjų egzaminų nėra. Priimami jaunuoliai nuo 16 metų be pagrindinio išsilavinimo ir baigę pagrindinę, vidurinę ar specialiąją mokyklas. Nemokamas maitinimas 4 kartus per dieną, nemokamas gyvenimas bendrabutyje. Visi renginiai moksleiviams vyksta gestų kalba.


Priimami moksleiviai, turintys klausos negalę (kurtieji ir neprigirdintieji).
Reikiamų dokumentų sąrašas:

 • prašymas, kuriame nurodoma pasirinkta programa;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar mokymosi pasiekimų pažymėjimas (originalas);
 • sveikatos pažymėjimas (086/a forma);
 • audiograma;
 • 2 nuotraukos (3x4);
 • pasas arba gimimo liudijimas ar kitas asmens tapatybės dokumentas (pateikiamas komisijai asmeniškai)
 • charakteristika iš mokymo įstaigos (pageidautina);
 • pažyma apie šeimos sudėtį ir socialinę padėtį (ar šeima socialiai remtina);
 • invalidumo pažymėjimo kopija;
 • šauktinio liudijimas arba karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas.

Kviečiame atvykti į Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinį  profesinio mokymo centrą!


 Priėmimo komisija dirbs: gegužės 20 d., birželio 4, 18 d., liepos 10, 24 d., rugpjūčio 7, 28, 31 d. nuo 9 iki 14 val.


Sekretoriatas dokumentus priims kiekvieną darbo dieną nuo 900 val. iki 1400 val.


Centro adresas:
Šilo g. 24, LT-10317,Vilnius (2-as troleibusas nuo stoties, ,,Šilo” stotelė)
Tel. (8-5) 2710802, 2710967
Faksas: (8-5) 2711191
El. p: deaf-center@takas.lt
Svetainės adresas: www.kpmc.vilnius.lm.lt

 

Norint gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis patvirtintu 2009 m. birželio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reklaminės veiklos subjektas turi kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyrių pateikdamas:

  1. paraišką (2 priedas);
  2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos), gyventojų veikiančių pagal jungtinę veiklos (partnerystės) sutartį arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;
  3. išorinės reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją;
  4. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
  5. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;
  6. išorinės reklamos tekstas, suderintas su Savivaldybės kalbos tvarkytoja.

 

Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą – tai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir pagal Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajone taisykles turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą tam tikroje Kauno rajono vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.

 

Rinkliavos dydžiai ir skaičiavimo tvarka:
  1. Iškabai – vienkartinė privaloma įmoka už kiekvieną reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto kvadratinį metrą – 50,00 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos (50,00 Lt) ir reklamos ploto (kvadratiniais metrais) skaičių sandaugos.
  2. Bet kokio formato trumpalaikei išorinei reklamai (ant įvairių specialių išorinės reklamos pateikimo priemonių) už reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 2,00 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (2,00 Lt), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir parų, kurioms išduodamas Leidimas (kalendorinės dienos), skaičių sandaugos.
  3. Išorinei reklamai ant reklaminių įrenginių už reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 0,60 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (0,60 Lt), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir dienų (parų skaičiaus), kurioms išduodamas Leidimas (kalendorinės dienos), skaičių sandaugos.
  4. Kintamajai reklamai už vieną reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 0,60 Lt, taikant koeficientą 2. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (0,60 Lt), koeficiento (2), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir dienų (parų skaičiaus) skaičių sandaugos.

Pridedama:
Word Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą tvarkos aprašas.

Word Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nuostatos.
Word Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės.
Word Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937)

 

Prasideda registracija į didžiausią krikščionišką LIETUVOS jaunimo renginį Lietuvos Jaunimo Dienas (LJD) "Kelkis ir Eik!", kurios šiemet vyks Panevėžyje birželio 26-27 dienomis. Registruotis galima užpildžius anketą internete, adresu: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2010/about/registracija . Renginio organizatoriai tikisi sulaukti per 6 tūkst. įvairaus amžiaus dalyvių iš visos Lietuvos.

Kaip rodo ankstesnių metų patirtis, daugiausiai dalyvių susirenka grupelėmis, lydimi tikybos mokytojų, su jaunimu dirbančių kunigų ar vienuolių. Šiemet kartu švęsti atvyks keli šimtai lietuvių iš kaimyninių šalių – Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos. Tikimasi sulaukti jaunimo delegacijos iš Ispanijos, kur kitąmet vyks Pasaulio jaunimo dienos.

Planuojama, kad daugumą dalyvių savo namuose apgyvendins Panevėžio gyventojai, o nepilnamečių grupės, kurioms reikalinga suaugusių priežiūra, bus priimtos mokyklose.

Lietuvos jaunimo dienos – tai kas trejus metus vykstantis renginys jauniems krikščionims. Sumanymas rengti tokias tikėjimo šventes kilo popiežiui Jonui Pauliui II. Jis 1985 metais įsteigė Pasaulio jaunimo dienas, kurios dabar vyksta kas trejus metus vis kitoje šalyje. Lietuvoje jaunimo dienos švenčiamos nuo 1997 metų, ir jau vyko Trakuose, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje.

Daugiau informacijos rasite LJD 2010 internetiniame puslapyje:
http://www.jaunimodienos.lt/ljd2010

Taip pat teiraukitės:
Panevėžio vyskupijos jaunimo centras, Roberta Daubaraitė
Tel.: 845507794, 861333463
El. Paštas: pvjc.alkc@gmail.com

Lietuvos radijo ir televizijos centro (Telecentro) diegiamas pažangiausios pasaulyje ryšio technologijos „WiMAX“ tinklas per metus aprėpė 43 Lietuvos miestus ir priemiesčius. Šiuo ryšiu teikiama 4G interneto MEZON paslauga prieinama jau 50 proc. šalies gyventojų. Sparčiausiu belaidžiu internetu MEZON gali naudotis ir Garliaviečiai.

 

 Tyrimai ir statistiniai duomenys patvirtina, kad informacinės technologijos Lietuvoje sparčiai plinta. Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, 2009 metais internetu naudojosi daugiau nei 55 proc. gyventojų, praėjusių metų antrą pusmetį kas penktas naujas interneto vartotojas Lietuvoje pasirinko belaidį 4G internetą MEZON.

 

Mezon„Lietuviai linkę priimti naujas technologijas ir jomis naudotis, o interneto vartotojų skaičius nuolat auga. Nors 2009-ieji ekonomiškai buvo sunkūs metai mūsų šaliai, gyventojų noras naudotis naujausiomis technologijomis tik didėjo. Žmonės nori laisvai judėdami turėti prieigą prie interneto ir naudotis sparčiu, saugiu, patikimu ryšiu. Būtent tokias galimybes suteikia naujos kartos ryšio technologija „WiMAX“, – tvirtina Telecentro generalinis direktorius G.Stirbys.


4G internetas MEZON yra sparčiausias belaidis internetas šalies rinkoje, jo vartotojai naudojasi iki 10 megabitų per sekundę (Mb/s) greitaveika, o MEZON bazinės stoties vieno sektoriaus talpa – apie 40 Mb/s (net penkis ir daugiau kartų didesnė nei teikiama 3G ryšiu).


„Pateikus rinkai pakankamai greitą ir kokybišką belaidį ryšį, vartotojų pasirinkimą vis labiau lemia naudojimosi internetu patogumo veiksnys. Belaidis internetas ateityje taps toks pat įprastas vartotojams kaip ir belaidis telefono ryšys“, – prognozuoja Telecentro vadovas.

 

Per metus baigtas pirmasis MEZON tinklo diegimo etapas. MEZON internetas veikia penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, taip pat Alytuje, Lentvaryje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Nemenčinėje, Nidoje, Palangoje, Plungėje, Raseiniuose, Šventojoje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Vievyje ir daugelyje kitų vietovių. Artimiausiu metu 4G interneto MEZON paslaugas planuojama pradėti teikti Kėdainiuose, Visagine, Druskininkuose, Gargžduose.


„Žmonės atranda vis daugiau galimybių išnaudoti internetą, siekdami nevaržomai gauti ir siųsti informaciją, taupyti laiką ir pinigus. Todėl tikime, kad ir MEZON plėtra didės, o pradėjus kilti šalies ekonomikai – dar spartesniu tempu“, – sako G.Stirbys.

Skaityti daugiau...