www.garliava.lt

Informacija gyventojams

VŠĮ Šeimos santykių institutas 2010 m. birželio – gruodžio mėnesiais vykdo tęstinį projektą „Kauno rajono rizikos grupės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir psichikos sveikatos stiprinimas“. Šio projekto metu Kauno rajone gyvenantiems vaikams bei jų šeimoms teikiamos nemokamos specialistų – psichologų bei psichiatrų psichoterapeutų – konsultacijos. Išsamesnė informacija ir registracija tel. (8 37) 75 09 35 arba adresu L. Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, Kaune.


VŠĮ ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS
kviečia Kauno rajone gyvenančias šeimas registruotis į nemokamas psichologo konsultacijas dėl:

 • vaikų elgesio ir emocijų problemų;
 • vaikų – tėvų tarpusavio santykių;
 • vaikų santykių su bendraamžiais;
 • vaikų sunkumų mokykloje ir namuose;
 • paauglystės krizių.

Išsamesnė informacija ir registracija VšĮ Šeimos santykių institute
(L. Zamenhofog.9) arba tel. (8 37) 750 935Kauno rajono savivaldybė nebe pirmus metus bendradarbiauja su VŠĮ Šeimos santykių instituto specialistais, siekiant geresnių sveikatinimo rezultatų Kauno rajone. 2010 m. vykdomas tęstinis projektas „Kauno rajono rizikos grupės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ir psichikos sveikatos stiprinimas“. Ilgametę VšĮ Šeimos santykių institutas specialistų patirtis nulėmė, jog buvo pasirinktas modelis pagalbą bei informaciją teikiant ne tik vaikui, bet ir artimiausiai jo aplinkai – šeimai bei mokyklai. Nuo 2010 metų birželio vidurio iki pat metų pabaigos Kauno rajone gyvenantiems vaikams bei jų šeimoms bus teikiamos nemokamos specialistų konsultacijos. Prasidėjus naujiems 2010/2011 mokslo metams įvairiose Kauno rajono mokyklose specialistai skaitys paskaitas tėvams apie vaikų raidą, konkrečiais amžiaus tarpsniais kylančius sunkumus bei vaikų auklėjimą. Taip pat bus vedami mokymai Kauno rajono mokyklose dirbantiems specialistams.

 

 

Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, 44287 Kaunas
m.k. 135809596

 

 

 

KAUNO RAJONO POLICIJOS PAREIGŪNAI
KARTU SU KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
KVIEČIA KURTI KAUNO RAJONE SAUGIĄ APLINKĄ KARTU

KAUNO RAJONO GYVENTOJAI KVIEČIAME JUS PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO „SAUGUS KAIMYNAS - SAUGUS AŠ“


KAS YRA Saugi kaimynystė?

Saugi kaimynystėSAUGI KAIMYNYSTĖ yra viena populiariausių ir sėkmingiausių kada nors egzistavusių nusikalstamumo prevencijos priemonių. Ji pagrįsta paprastomis idėjomis ir vertybėmis, kurios priimtinos daugeliui žmonių. Svarbiausia susiburti su kaimynais, siekiant mažinti vietinį nusikalstamumą ir viešosios tvarkos pažeidimų, padaryti savo aplinką saugesne ir geresne vieta gyventi, dirbti, pramogauti, ilsėtis, žaisti.
SAUGI KAIMYNYSTĖ skirta ne tik nusikalstamumui mažinti, bet ir bendruomenės dvasiai ugdyti, geriems santykiams puoselėti. Ji suburia žmones bendram tikslui kovoti su nusikaltimais ir teisės pažeidimais, saugant vienas kito turtą.

Tik JŪSŲ ir kaimynų bendradarbiavimas su policija bei Savivaldybe didins saugumą Jūsų gyvenamojoje vietovėje.
Atminkite, kad tik vieningi ir budrūs kaimynai gyvena saugiai. Kurkite saugios kaimynystės grupes!


Saugios kaimynystės principai

       1. Būkite Kauno rajono policijos „stebėtojais“. Niekas kitas nei vietinis gyventojas geriau nepažįsta savo namo, sodo namelio, laiptinės ar gatvės gyventojų. Policijos pareigūnai ne visada gali būti toje vietoje, kur nusikaltėlis bandys pasikėsinti į Jūsų ar kaimyno turtą Tik vietiniai gyventojai, gerai pažįstantys savo kaimynus, gali pranešti policijai apie įtartinus asmenis, neįprastus reiškinius ar transporto priemones. Būdami Kauno rajono policijos „stebėtojais“, praneškite apie įtarimą sukėlusius reiškinius – tuo sustiprinsite teisėtvarką savo gyvenamajame rajone ir padėsite sumažinti nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų. Saugios kaimynystės grupių „stebėtojais“ gali būti įvairaus amžiaus asmenys, net ir vaikai.

       2. Dalyvaukite SAUGIOS KAIMYNYSTĖS veikloje.  
       Kauno rajono gyventojai, įsitraukite į SAUGIOS KAIMYNYSTĖS projekto įgyvendinimą, padėkite sukurti saugią gyvenamąją aplinką Kauno rajone, savanoriškai prisidėkite prie kitų nusikalstamumo prevencijos programų. Nuo Jūsų dalyvavimo šioje veikloje priklauso visų Kauno rajono gyventojų saugumas ir gerovė.

       3. Nelikite abejingi neįprastiems reiškiniams. Skirdami bent truputį savo laiko, Kauno rajono gyventojai gali padaryti jį saugesnį. Būkite dėmesingi situacijoms, kurios neatrodo teisingos. Skubiai praneškite apie neįprastus reiškinius ar nusikalstamas veikas Kauno rajono policijai. Prisidėkite prie saugios aplinkos kūrimo ir palaikymo. Jei turite vertingos informacijos apie nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus, praneškite ją Kauno rajono policijai.

       4. Bendraukite su kaimynais. Susipažinkite su kaimynais, bendraukite tarpusavyje. Jei žinosite kaimynų dienotvarkę, laisvalaikį, pavyzdžiui, darbo grafiką, išvykas, atostogų keliones, bus lengviau pastebėti, jei atsitiktų kas neįprasto. Geri santykiai su kaimynais – tai Jūsų saugumo garantija.

 

Skaityti daugiau...

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1V-217, buvo patvirtintos agresyviems šunims ir jų mišrūnams įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti ir prekiauti leidimų išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės).


Taisyklės taikomos asmenims, įvežantiems, įsigyjantiems, laikantiems, veisiantiems, dresuojantiems ar prekiaujantiems agresyviais šunimis ir jų mišrūnais. Agresyvių šunų ir jų mišrūnų veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše. Atsakingi asmenys, kurie laiko kovinių šunų veislės (amerikiečių pitbulterjeras, bandogas (amerikiečių mastifas) ar pavojingų šunų veislės (amerikiečių Stafordšyro terjeras, Stafordšyro bulterjeras, amerikiečių buldogas, Argentinos dogas, fila brasileiro (Brazilų mastifas), kangalas (Turkų aviganis), Kaukazo aviganis, Pietų Rusijos aviganis) augintinius privalo gauti leidimą.

Norime informuoti, kad š. m. birželio 11 dieną 9 val., Chemijos g. 4, Kaune, vyks privalomojo mokymo kursai „Asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių, agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programa “. Registracija išankstinė. Kursų kaina 150Lt.

Prašome informuoti minėtų šunų savininkus, neišklausiusius kursų.

Smulkesnė informacija tinklalapyje www.registracija.lt ir tel.: 8~37 322 333, 8 603 25580.

Word PRIDEDAMA : mokymo kurso programa.


L. e. direktorės pareigas  Loreta Čičirkienė

Steigėjas: Švietimo ir mokslo ministerija
Direktorius: Eduardas Endrijaitis


Specialybės:

 • leidyklos  darbuotojas;
 • moteriškų drabužių siuvėjas;
 • baldų apmušėjas;
 • dailiųjų rankdarbių gamintojas ;
 • pastatų restauratorius;
 • virėjas.


Mokymo trukmė – 3 metai. Stojamųjų egzaminų nėra. Priimami jaunuoliai nuo 16 metų be pagrindinio išsilavinimo ir baigę pagrindinę, vidurinę ar specialiąją mokyklas. Nemokamas maitinimas 4 kartus per dieną, nemokamas gyvenimas bendrabutyje. Visi renginiai moksleiviams vyksta gestų kalba.


Priimami moksleiviai, turintys klausos negalę (kurtieji ir neprigirdintieji).
Reikiamų dokumentų sąrašas:

 • prašymas, kuriame nurodoma pasirinkta programa;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar mokymosi pasiekimų pažymėjimas (originalas);
 • sveikatos pažymėjimas (086/a forma);
 • audiograma;
 • 2 nuotraukos (3x4);
 • pasas arba gimimo liudijimas ar kitas asmens tapatybės dokumentas (pateikiamas komisijai asmeniškai)
 • charakteristika iš mokymo įstaigos (pageidautina);
 • pažyma apie šeimos sudėtį ir socialinę padėtį (ar šeima socialiai remtina);
 • invalidumo pažymėjimo kopija;
 • šauktinio liudijimas arba karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas.

Kviečiame atvykti į Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinį  profesinio mokymo centrą!


 Priėmimo komisija dirbs: gegužės 20 d., birželio 4, 18 d., liepos 10, 24 d., rugpjūčio 7, 28, 31 d. nuo 9 iki 14 val.


Sekretoriatas dokumentus priims kiekvieną darbo dieną nuo 900 val. iki 1400 val.


Centro adresas:
Šilo g. 24, LT-10317,Vilnius (2-as troleibusas nuo stoties, ,,Šilo” stotelė)
Tel. (8-5) 2710802, 2710967
Faksas: (8-5) 2711191
El. p: deaf-center@takas.lt
Svetainės adresas: www.kpmc.vilnius.lm.lt

 

Norint gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis patvirtintu 2009 m. birželio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276 “Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reklaminės veiklos subjektas turi kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyrių pateikdamas:

  1. paraišką (2 priedas);
  2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos), gyventojų veikiančių pagal jungtinę veiklos (partnerystės) sutartį arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;
  3. išorinės reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją;
  4. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
  5. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;
  6. išorinės reklamos tekstas, suderintas su Savivaldybės kalbos tvarkytoja.

 

Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą – tai Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir pagal Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajone taisykles turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą tam tikroje Kauno rajono vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.

 

Rinkliavos dydžiai ir skaičiavimo tvarka:
  1. Iškabai – vienkartinė privaloma įmoka už kiekvieną reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto kvadratinį metrą – 50,00 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos (50,00 Lt) ir reklamos ploto (kvadratiniais metrais) skaičių sandaugos.
  2. Bet kokio formato trumpalaikei išorinei reklamai (ant įvairių specialių išorinės reklamos pateikimo priemonių) už reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 2,00 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (2,00 Lt), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir parų, kurioms išduodamas Leidimas (kalendorinės dienos), skaičių sandaugos.
  3. Išorinei reklamai ant reklaminių įrenginių už reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 0,60 Lt. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (0,60 Lt), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir dienų (parų skaičiaus), kurioms išduodamas Leidimas (kalendorinės dienos), skaičių sandaugos.
  4. Kintamajai reklamai už vieną reklamos funkciją atliekančio paviršiaus ploto vieną kvadratinį metrą vieną parą privaloma įmoka – 0,60 Lt, taikant koeficientą 2. Rinkliavos dydis sudaromas iš reklamos ploto vieno kvadratinio metro kainos už vieną parą (0,60 Lt), koeficiento (2), reklamos ploto (kvadratiniais metrais) ir dienų (parų skaičiaus) skaičių sandaugos.

Pridedama:
Word Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą tvarkos aprašas.

Word Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje nuostatos.
Word Išorinės reklamos įrengimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės.
Word Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937)