www.garliava.lt

Stambiagabaričių atliekų konteineriai bus pastatyti Garliavos seniūnijoje prie buitinių atliekų surinkimo aikštelių :

  • Stasio Lozoraičio g. Nr. 5,
  • Liepų g. Nr. 16,
  • Gedimino g. Nr. 21
  • Vytauto g. Nr. 42 (prie UAB „Savas kampas“).

Stambiagabarites atliekas krauti į joms skirtus pastatytus konteinerius.  

 

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą).

 

Skaityti daugiau...

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

 

Skaityti daugiau...

 

Informacinis pranešimas apie parengtą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Skaityti daugiau...

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

 

Skaityti daugiau...