www.garliava.lt

Kauno r. savivaldybėje asmeninė pagalba yra teikiama asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Asmeninės pagalbos teikėjai yra VšĮ „Tapk laisvas ir Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga. Prašymus asmeninei pagalbai gauti galima teikti gyvenamosios vietos seniūnijos soc. darbo organizatorėms arba Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371.

 

Šiuo metu Kauno r. savivaldybėje asmeninės pagalbos paslauga teikiama 31 asmeniui. Paslauga teikiama Raudondvario, Garliavos apyl., Garliavos, Samylų, Domeikavos, Ringaudų ir kitose Kauno r. savivaldybės seniūnijose. Asmeninės pagalbos paslaugą teikia 24 asmeniniai asistentai.

 

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir galimybes:

  • Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • Teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdyti savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

 

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

 

Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 294 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo gaunamų pajamų:

  • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (294 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (441 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (441 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (588 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (588 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (735 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;

 

Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis bus apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

 

 Daugiau informacijos mob. tel. Nr. 8 614 05688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt