www.garliava.lt

Informuojame, kad Socialinės globos namai VŠĮ „Senjorų Vila“, esantys adresu Žalioji gatvė 19B, Garliavoje, Kauno rajone,   šiuo metu turi 3 laisvas vietas asmenims (moterims) turintiems nustatytus specialiuosius poreikius (I-II laipsnio slaugos poreikis); 2 laisvas vietas moterims, kurioms nustatytas I ar II laipsnio nuolatinės priežiūros poreikis ar senyvo amžiaus asmenis (moterims). Taip pat 3 vietas asmenims (vyrams), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir 1 vietą asmeniui (vyrui), kuriam nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis arba jis yra senyvo amžiaus asmuo.

 

Socialinės globos namai turi galiojančias licencijas: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia; Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims; Asmens sveikatos priežiūros veikla teikiant bendrosios praktikos slaugos paslaugą.

 

Paslaugas teikiame visų Lietuvos vietovių gyventojams. Asmenims, kuriems dėl jų sveikatos būklės būtina nustatyti specialiuosius poreikius, padedame sutvarkyti dokumentus.

 

Išsamesnę informaciją galima rasti tinklalapyje www.senjoruvila.lt arba teirautis telefonu Nr. 865293111 arba el.p info@senjoruvila.lt