www.garliava.lt

Primename, kad valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalis).

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad aplinkybė, jog valstybinės žemės sklypas nebuvo suformuotas teisės aktų nustatyta tvarka ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nenulemia išvados, kad žemė ar žemės sklypas nebuvo suteiktas naudotis ir kad už jo naudojimąsi neturi būti mokamas valstybinės žemės nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-49-1075/2018).

 

Pažymime, kad užstatyto sklypo vidutinę rinkos vertę kiekvieniems apmokestinamiems metams skaičiuoja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nuomos mokesčio tarifai, mokėjimo terminai, valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka nustatyti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos apraše, patvirtintame Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-28 sprendimu Nr. TS-253 (2017-10-26 TS-360 redakcija).

 

Juridiniai asmenys (bendrijos) valstybinės žemės nuomos mokestį privalo apskaičiuoti patys ir iki einamųjų metų spalio 15 d. deklaracijas (2 egzemplioriais) pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui arba elektroniniu būdu (www.epaslaugos.lt). Primename, kad bendrijos, kurios nepateikė Žemės nuomos mokesčio deklaracijų, privalo jas pateikti iki 2019 m. gruodžio 15 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui, adresu Savanorių pr. 276, Kaunas, 216 kab.

 

Pažymime, kad bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos veiklos organizavimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai ir kt. (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 punktas).

 

Prašome daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų ir / arba daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių informuoti gyventojus dėl pareigos mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, skelbimų lentoje leidžiant susipažinti su šiuo raštu.

Informacija teikiama šiais kontaktais: Rasa Jaglauskienė, 8 686 76949, rasa.jaglauskiene@krs.lt; Audrutė Raugevičienė 8 646 13219, audra.raugeviciene@krs.lt.