www.garliava.lt

 

 

Kauno rajono savivaldybės tarybos šiandien priimtas sprendimas skirti 100 tūkst. eurų Daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondui paskatins renovaciją, žemės sklypų suformavimą ir įteisinimą, įvažų ir aplinkos sutvarkymą.

Už šių lėšų skirstymą ir panaudojimą atsakinga fondo taryba buvo įsteigta praėjusių metų lapkritį.

Fondo lėšos pirmiausia skiriamos daugiabučių namų, kuriems statybos leidimas išduotas iki 1993 metų, savininkų bendrijoms. Taip pat daugiabučiams, kuriuos administruoja paskirti administratoriai bei gyventojams, veikiantiems pagal jungtinės veiklos sutartį.

Techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti, bendrojo naudojimo objektams remontuoti ir atnaujinti galės būti skiriama 50 proc. reikalingos sumos.

Taip pat pusė reikalingos sumos galės būti skiriama bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo projektų investiciniams planams parengti bei namo aplinkai gerinti – įvažoms, kiemų aplinkai sutvarkyti, takams, vaikų žaidimo, automobilių stovėjimo aikštelėms, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų konteinerių vietoms įrengti, žaliosioms erdvėms formuoti.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi išlaidoms padengti ir žemės sklypo prie daugiabučio namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti gali būti skiriama visa reikalinga suma.

Gauti paramą iš fondo lėšų galima ne dažniau kaip kartą per metus. Pirmenybė teikiama įteisinusiems žemės sklypą ir negavusiems paramos praėjusiais metais. Visais atvejais lėšos pirmiausiai skiriamos avarinės būklės namams.

Daugiabučių namų rėmimo fondo lėšos 2016 m.

Nr. Išlaidų paskirtis Suma (Eur)
1.

Daugiabučių namų techniniams defektams, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likviduoti, bendrojo naudojimo objektų remontui ir atnaujinimui – skiriama 50 proc. reikalingos sumos.

30 000
2.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti arba modernizavimo projektų investiciniams planams parengti – 50 proc. reikalingos sumos.

10 000
3.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimosi 100-ui proc. išlaidų padengti.

2 000
4.

Žemės sklypo prie daugiabučio gyvenamojo namo formavimo dokumentams parengti ir įteisinti – 100-ui proc. išlaidų padengti.

8 000
5. Daugiabučio namo aplinkai gerinti (įvažoms, kiemų aplinkai sutvarkyti, takams, vaikų žaidimo aikštelėms įrengti, automobilių stovėjimo aikštelių, apsaugos įrangai, apšvietimui, komunalinių atliekų konteinerių vietoms įrengti, žaliosioms erdvėms formuoti)– 50 proc. sumos. 50 000
  Iš viso 100 000

Kauno rajono savivaldybės daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos nuostatai (Nr. TS-372)