www.garliava.lt

   Aplinkos ministerijoje gavus žodinių pranešimų apie įtarimus, kad ne vienoje Šalies vietovėje privačiose valdose (gyvenamuosiuose namuose ar kt. šildomose patalpose) gali būti deginamos atliekos ir dėl to aplinkos oras teršiamas ne tik padidintu kietųjų dalelių kiekiu, bet ir daug pavojingesnėmis cheminėmis medžiagomis (dioksinai, furanai ir kt.), Lietuvos savivaldybių asociaciją prašome kuo skubiau išplatinti ši laišką savivaldybėms ir nurodyti, kad seniūnijos ir seniūnaitijos kreiptųsi kuo prieinamesnėmis priemonėmis į gyventojus (susirinkimuose, pateikiant rašytinę informaciją pvz. seniūnijų, kaimo parduotuvių ar kitų dažnai vietos gyventojų lankomų vietų skelbimų lentose, pašto dėžutėse ar kt.) su reikalavimu nedeginti atliekų. Kreipimesi tikslinga priminti, kad gyventojams deginti atliekas draudžia Aplinkos oro apsaugos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis.
   Už atliekų deginimą nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų atmosferos apsaugos reikalavimų, Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATP K.) 83 straipsnis nustato baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams - nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų. Šią baudą, pagal ATPK 242 straipsnį gali skilti atitinkamo rajono aplinkos apsaugos pareigūnai (kai administracinis teisės pažeidimas nėra higienos norminių aktų, reglamentuojančių atmosferos apsaugą, pažeidimas) arba pagal 239(4) straipsnį Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (kai pažeidžiami higienos norminiai aktai, reglamentuojantys atmosferos apsaugą).
   Siekiant nutraukti galbūt neteisėtus gyventojų veiksmus ir sumažinti neigiamą poveiki ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai, Sveikatos apsaugos ministeriją prašytume pavesti savo pavaldžioms institucijoms pagal kompetenciją imtis teisinių ir (ar bent) visuomenės Švietimo apie atliekų deginimo ne tam skirtuose įrenginiuose galimą neigiamą poveikį, sveikatai priemonių.