www.garliava.lt

 


                            P R A N E Š I M A S  Ž I N I A S K L A I D A I
                                        2012 m. lapkričio 29 d., Vilnius

 

Nuo 2013 m. daugiau elektros vartotojų sutaupytų pasirinkę tarifų planus su pastoviąja dalimi

 

Nuo 2013 m. daugiau elektros vartotojų turėtų atkreipti dėmesį į siūlomus tarifų planus „Namai“ arba „Namai plius“, kurie leidžia sutaupyti daugiau nei vidutiniškai elektros energijos suvartojantiems vartotojams.

 

Gyventojams, šiuo metu atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifo planu „Standartinis“ ir per mėnesį suvartojantiems bent 213 kWh elektros energijos, 2013 m. būtų palankiau pasirinkti tarifo planą „Namai“. Pasirinkus planą „Namai“ kas mėnesį mokama 10 Lt pastovioji dedamoji dalis, tačiau elektros energijos kaina taikoma mažesnė – 47,2 ct/kWh (plano „Standartinis“ – 51,9 ct/kWh).

Daugiau nei 667 kWh per mėnesį arba 8000 kWh per metus suvartojantiems ir vienos laiko zonos tarifo planu „12000 kWh“ iki šiol atsiskaitantiems klientams būtų naudingesnis tarifo planas „Namai plius“. Šio plano pastovioji dedamoji dalis sudaro 20 Lt, o suvartota elektros energija nuo 2013 m. kainuos 45,5 ct/kWh.

„Daugiau elektros energijos suvartojantiems gyventojams, pvz., elektra šildantiems namus, tarifų planai „Namai“ arba „Namai plius“ yra neabejotinai parankesni. Papildomai gyventojai turėtų įvertinti, kiek elektros energijos suvartoja naktį ir dieną, ir pagal tai pasirinkti vienos arba dviejų laiko zonų tarifų planus“, – teigia Ramūnas Kiaulėnas, LESTO Visuomeninio tiekėjo tarnybos direktorius.

Pasak jo, klientai keisti tarifo planą gali vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių arba per 2 mėnesius pasikeitus kliento objekte taikomiems elektros energijos įkainiams. Elektros vartotojai jau dabar gali įvertinti, ar jų pasirinkti tarifų planai jiems bus tinkamiausi ir 2013 metais, naudodamiesi interneto svetainėje www.lesto.lt įkelta skaičiuokle.

LESTO atkreipia dėmesį, kad gyventojams apskaičiuojant mokėtiną sumą už elektros energiją, reikia nurodyti visus tarifo plano kainos skaičius cento dešimtųjų dalių tikslumu, o bendrą mokėtiną sumą – suapvalinti centų tikslumu, vadovaujantis bendrosiomis matematinėmis apvalinimo taisyklėmis.

Siūlomi tarifų planai „Namai“ ir „Namai plius“ nuo įprastų skiriasi tuo, kad yra sudaryti iš dviejų dedamųjų: suvartotos energijos dedamosios (ct/kWh) ir pastoviosios dedamosios (Lt/mėn.). Pasirinkus šiuos tarifų planus atsiskaitoma pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą per mėnesį – klientai gauna PVM sąskaitas faktūras, kurias gali apmokėti tiesioginiu debetu, per elektroninę bankininkystę ar kitais įprastais būdais. Tai pažangesnis atsiskaitymo būdas, lyginant su tradicine atsiskaitymo knygele. Klientui taip pat išlieka galimybė deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis ir mokėti  pagal faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį.

Nuo kitų metų naujai nebesuteikiamas ir nebepratęsiamas tarifo planas „12 000 kWh“ – pasibaigus šio plano galiojimui, klientams teks pasirinkti kitą tarifo planą. Kiekvienam klientui šio plano galiojimo pabaiga yra individuali, todėl klientai iš anksto gali kreiptis dėl šio plano pakeitimo į jam naudingesnį tarifo planą. Tuomet pasibaigus vieno tarifo plano galiojimui, iš karto įsigaliotų naujai pasirinktas tarifo planas.

Vartotojai už 2012 m. gruodžio mėn. suvartotą elektros energiją atsiskaityti senomis (2012 m.) kainomis galės per sausio mėnesį, prieš tai gruodžio 31 d. nurašę elektros skaitiklių rodmenis. Už 2013 m. sausio mėnesį suvartotą elektros energiją vartotojai turės mokėti jau naujomis kainomis, atsiskaitydami  nuo vasario 1 d.

LESTO klientai informaciją apie jiems taikomus tarifų planus, sąskaitas ir mokėjimus gali sužinoti savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt, taip pat klientų aptarnavimo telefonu 1802 ar atvykę į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

 

Visuomeninės elektros energijos kainos 2013 m.

 

Tarifai ir jų dedamosios                                         Tarifų planai
                                            Standartinis Namai Namai plius Elektrinės viryklės* 12 000 kWh**
Vienos laiko zonos tarifas:
pastovioji dedamoji, Lt/mėn.           -            10             20                  -                        -
energijos dedamoji, ct/kWh           51,9         47,2          45,5               50,5                  48,5
Dviejų laiko zonų tarifas:
pastovioji dedamoji, Lt/mėn.           -             10             20                  -                       -
dieninė energijos dedamoji, ct/kWh 56,1        50,7           48,8              54,5                  52,3
Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji, ct/kWh 42,2 39,1 38 41,3           40,1

 

*„Elektrinės viryklės“ tarifo planas gali būti taikomas esant papildomoms sąlygoms.
**Nuo 2013 m. sausio 1 d. tarifo planas „12 000 kWh“ naujai nebesuteikiamas ir nebepratęsiamas.

 

 

Pranešimą paruošė:
Ernestas Naprys
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene
Tel. 8 5 251 4516
Mob. 8 696 76469
ernestas.naprys@lesto.lt
www.lesto.lt