www.garliava.lt

josh appel 0nkfvdcm x4 unsplash

josh appel 0nkfvdcm x4 unsplash

 

Kauno rajono savivaldybėje nuo 2012 m. įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (toliau – Projektai). Finansavimas Projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybė šiems Projektams įgyvendinti Kauno rajone 2022 m. skyrė 164 833 Eur. Kauno rajono savivaldybė prie šių Projektų įgyvendinimo prisidėjo 35 167 Eur.  Iš viso 2022 m. Projektų įgyvendinimui buvo skirta 200 tūkst. Eur. 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos 500 Kauno rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.

 

2022 m. finansavimą gavo 9 neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba; VšĮ LASS pietvakarių centras; Kauno rajono neįgaliųjų draugija; Garliavos neįgaliųjų draugija; Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga; Vidurio Lietuvos asociacija „Kauno Gyvastis“; Kauno miesto neįgaliųjų draugija; VšĮ Socialinės terapijos namai; Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras.

 

Organizacijos Kauno rajono neįgaliesiems teikė šias paslaugas: neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga; individuali paslauga neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

Kauno rajone nuo 2023 sausio 1 d. socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje teikia 12 akredituotų socialinių įstaigų: Garliavos neįgaliųjų draugija; Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų draugija; Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga; VšĮ LASS pietvakarių centras; Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba; Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyrius; VšĮ Tapk laisvas; VšĮ Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras; Kauno rajono neįgaliųjų draugija; Kauno miesto neįgaliųjų draugija; Vidurio Lietuvos asociacija „Kauno Gyvastis“.

 

Prašymus galima teikti socialinę reabilitaciją teikiančiose akredituotose įstaigose. Teikiant prašymą dėl socialinės reabilitacijos paslaugų reikia turėti negalią patvirtinantį dokumentą.

 

Teikiamos pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
  • mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

 

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas;
  • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas;
  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;
  • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

 

Įstaigose iš viso yra 454 vietos socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti.