www.garliava.lt

Artėja 2010–2011 metų šildymo sezono pabaiga. Kauno rajone šildymo sezonas paprastai baigiamas apie balandžio vidurį, tačiau buvo ir tokių atvejų, kai šildymo sezoną baigėme kovo 31 d. (1999 m.), o 1997 m. jis užsitęsė net iki balandžio 28 d. Kiekvieno šildymo sezono pabaigoje neišvengiame šia tema įvairiausių interpretacijų. Todėl pakomentuosime pagrindines teisės aktų, reglamentuojančių šildymo sezono pabaigą, nuostatas.

Teisės aktuose nustatyta, kad:

1. Šildymo sezoną galima baigti, kai tris paras iš eilės vidutinė paros lauko oro temperatūra yra aukštesnė negu +10 laipsnių pagal Celsijų. Vidutinė paros lauko oro temperatūra nustatoma pagal oficialius meteorologijos stočių duomenis.

2. Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę vidutinę lauko oro temperatūrą, nustato ir viešai skelbia savivaldybės vykdomoji institucija (savivaldybės administracijos direktorius).

3. Paskelbus šildymo sezono pabaigą, nutraukiamas kultūros, švietimo, sporto, sveikatos apsaugos ir kitų panašių objektų, kurių veikla paprastai finansuojama valstybės arba savivaldybių lėšomis, šildymas.

4. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių butų savininkus, jeigu yra techninės galimybės, pastatų šildymą gali užbaigti savo nuožiūra kitu laiku (anksčiau arba vėliau negu paskelbta šildymo sezono pabaiga), nepažeidžiant nustatytų higienos normų (tvarkinguose butuose turi būti palaikoma ne žemesnė kaip +180C temperatūra).

5. Jeigu daugiabučių gyventojai Civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka butų ir kitų patalpų savininkų visuotiniame susirinkime arba organizavus balsavimą raštu balsų dauguma (jeigu bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) priima sprendimą pastato šildymą baigti kitu laiku (anksčiau arba vėliau negu paskelbta šildymo sezono pabaiga), jie savo sprendimą (visuotinio susirinkimo protokolą arba balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą) ir prašymą raštu pateikia šilumos tiekėjui, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, jeigu yra techninės galimybės, pastato valdytojui leidžia įgyvendinti šį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą. Siekiant nesusipratimų, patartina, kad sprendimą dėl kitokios šildymo užbaigimo datos priimtų visi butų savininkai arba bent jau absoliuti jų dauguma. Primename, kad jokiame teisės akte nenumatytas toks butų savininkų sprendimų priėmimo būdas, kai jų valią bandoma išsiaiškinti vaikščiojant po butus ir renkant parašus.

6. Jeigu daugiabučių gyventojai šia galimybe nepasinaudoja, daugiabučiai namai baigiami šildyti pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Primename, kad būsto šildymo išlaidų kompensacijos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skaičiuojamos ir mokamos tik šildymo sezono metu. Jeigu daugiabutis šildomas ir po šildymo sezono pabaigos paskelbimo, už ne šildymo sezono metu suvartotą šilumą tokioms šeimoms ir asmenims būsto šildymo išlaidų kompensacijos netaikomos.
KRS inf.