www.garliava.lt

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609 planuoja Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas - Prienai - Alytus ruožo nuo 11,00 iki 30,10 km rekonstravimą.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentus rengia UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548, faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas, I.Kantog.25,p.d.2082, LT-44009 Kaunas, Tel. (8 37) 226638 Faks. (8 37) 205619, el. paštas tkti@tkti.lt

Kelias rekonstruojamas Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių teritorijose. Kauno raj. savivaldybėje planuojamas rekonstruoti kelio ruožas patenka į Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų teritorijas, Prienų raj. savivaldybėje – Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijų teritorijas.
PAV programą nagrinės PAV subjektai:

Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno rajono ir Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kauno ir Prienų rajonų savivaldybių specialistai, Kauno ir Alytaus regionų aplinkos apsaugos departamentai.
Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

Su programa galima susipažinti internetiniame portale: www.tkti.lt. Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB INFRAPLANAS K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas; tel.: (8~37) 407548,  faks.: (8~37) 407549; el. p.: info@infraplanas.lt. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d.d. nuo paskelbimo dienos.

Pasiūlymai gali būti teikiami taip pat užsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius; tel. Tel.(8 5) 232 9600, Faksas (8 5) 232 9609, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.