www.garliava.lt

 

Kauno rajono savivaldybės gyventojai, prasidėjus šildymo sezonui, seniūnijų ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams gali teikti prašymus kompensuoti išlaidas, patirtas perkant kietąjį ar kitokį kurą. Šios paramos gali tikėtis nepasiturintys, gyvenamąją vietą nurodytame būste deklaravę ar būstą nuomojantys asmenys, kurie būstą šildo ir (ar) karštą vandenį ruošia malkomis, medienos pjuvenų briketais, medienos pjuvenų granulėmis, gabalinėmis durpėmis, durpių briketais, akmens anglimi ar suskystintomis dujomis iš balionų.

Norintieji gauti paramą turi pristatyti pažymas apie savo finansinę padėtį savo seniūnijos, kurioje deklaruoja gyvenamąją vietą, arba Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistams. Paramos prašantis asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą tame būste, už kurio šildymą prašo kompensacijos arba sudaręs gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, jeigu būstą nuomoja, ir ją įregistravęs viešame registre. Kompensacijos skiriamos nuo mėnesio, kurį šeima/asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti. Vienam gyvenančiam asmeniui gali būti kompensuojamas kietojo kuro kiekis, skirtas šildyti iki 50 kvadratinių metrų jo būsto naudingojo ploto. Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kompensuojami 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui, 12 kvadratinių metrų – antram bendrai gyvenančiam asmeniui ir po 10 kvadratinių metrų trečiam ir kitiems bendrai gyvenantiems asmenims.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimas, kuriuo remiantis kompensuojama ta būsto šildymo išlaidų dalis, kuri viršija 10 procentų (buvo 20 procentų) skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (Valstybės remiamos pajamos – 102 eurai) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio.

Gali būti, kad vienoje savivaldybėje gyvenantis žmogus pagal savo pajamas kompensacijos negauna, tuo metu, jei gyventų kitoje lygiai su tomis pačiomis pajamomis – gautų, mat kietojo kuro kainas, į kurias atsižvelgiama skaičiuojant kompensacijas, nustato pačios savivaldybės, išnagrinėjusios vietos rinkos kainas.

Kauno rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtino vidutines kuro kainas, taikomas skaičiuojant 2017 m. spalio–2018 m. rugsėjo mėn. būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas: už populiariausią ir dažniausiai naudojamą kietąjį kurą – kubinį metrą malkų – kompensacija bus 39,38 Eur.

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas paskelbtas interneto svetainės www.krs.lt skiltyje „Savivaldybė - Teisinė informacija – Viešinami Tarybos sprendimai – Tarybos 2017-09-28 sprendimas Nr. TS-347“.

 

KRS inf.