www.garliava.lt

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 58 ( Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 206 redakcija)  patvirtintos  gyvūnų laikymo Kauno rajone  taisyklės.

 Norint  laikyti šunį ar  katę daugiabučiame gyvenamajame name reikia turėti raštišką tos aikštelės visų kaimyninių butų, besiribojančių sienomis, lubomis ir grindimis su  gyvūnus laikančių gyventojų butais (kambariais) savininkų raštišką sutikimą arba raštišką daugiabučio gyvenamojo namo bendrijos  leidimą.
 Gyvūnų savininkai privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų ir garantuoti, kad gyvūnai nedarytų žalos gyventojams ir aplinkai.
 Gyvūnus galima vedžioti tam skirtose aikštelėse arba nuošalesnėse, mažiau žmonių lankomose vietose.
 Priteršus gyvūnui koridorių, liftą, balkoną, kitas bendro naudojimo vietas (kiemą, gatvę), gyvūno savininkas privalo nedelsiant išvalyti.
 Nesilaikant gyvūnų laikymo taisyklių, asmenys  baudžiami  įstatymų numatyta tvarka.

 

          Garliavos seniūnė    Rasa Raimonda Grigienė