Ligonių patepimas

“Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista ” (Jok 5, 14-15).

Ligonių sakramentas sutvirtina ligonio sielą išganymui, pagelbsti kūnui kovoti su liga, atleidžia užmirštas arba dėl silpnumo nepajėgtas išpažinti nuodėmes.

Susipratęs katalikas, esant ligos pavojuj ar būdamas senyvo amžiaus, rūpinasi priimti Ligonių patepimo sakramentą. Šis sakramentas gali būti pakartotas po vienerių metų arba, išskirtiniu atveju – kai ligonis po sveikimo atkrinta į sunkią ligą arba kai tos pačios ligos metu ištinka sunki krizė.

Namuose, laukdami kunigo, paruošiame stalą: apdengiame jį balta staltiese, pastatome kryžių ir/arba šventą paveikslą, dvi žvakes, padedame lėkštelę su 4 vatos gumulėliais, žiupsneliu druskos, duonos gabalėliu, vandens stiklinę ir šaukštą.