Atgaila

IV klasę pradedantys vaikai savosios parapijos katecheto yra ruošiami Atgailos sakramentui. Pasirengimo pamokos vyksta parapijos namuose spalio - kovo mėnesiais (registracija vyksta bažnyčioje rugsėjo mėnesį). Besiruošiantieji šiams sakramentui kartu su savo tėveliais sekmadieniais dalyvauja Šv. Mišiose.

Sutaikinimo sakramentas yra mūsų atsivertimo, susitaikymo ir bendrystės šventė. Dievas – Gailestingumo Tėvas, Bažnyčia – brolių ir seserų bendruomenė priima ir vėl priglaudžia savo mylimą žmogų, kai jis sugrįžta, gailisi dėl savo praeities ir vėl iš naujo ryžtasi gyventi pagal Evangeliją.

Sutaikinimo sakramentas – tai ne tiek nuodėmių ir jų skaičiaus išvardijimas, kiek prisipažinimas Dievui ir sau pačiam, kad neteisingai gyvenom, atsisakėm gėrio, buvom savanaudiški.

Nuodėmė pasirodo įvairiausiais pavidalais, kai pajungiame kitą savo užmačioms arba vengiame sutikti jį su meile. Nuodėmė žaloja ir asmens, ir visuomenės gyvenimą. Sunkia nuodėme krikščionis atsiskiria nuo Dievo. Tačiau dauguma iš mūsų vis dėlto nuklysta nuo Dievo ir Bažnyčios įsakymų.

Sutaikinimo sakramento šventė atkuria mūsų bendrystę su Dievu ir Dievo tauta. Tai Dievo dovana tikinčiajam.