Sutvirtinimas

 

Jaunuoliai (-ės) nuo 8 klasės ir vyresni savoje parapijoje per mokslo metus yra ruošiami Sutvirtinimo sakramentui. Registracija vyksta rugsėjo mėnesį.

Pasirengimas Sutvirtinimui  prasideda ALFA kursu nuo spalio mėn. Pabaigę ALFA kursą nuo sausio mėnesio paaugliai pasirenka lankyti užsiėmimus šiokiadieniais.

Prieš priimant Sutvirtinimo sakramentą:

Pasirenkamas kurio nors šventojo vardas, kad turėtume gyvenimo pavyzdį ir globėją danguje.

Iš savo parapijos klebono, praėjus pasirengimo kursus, gauna sutvirtinamojo kortelę.

Atliekama išpažintis ir pasimeldžiama Šventajai Dvasiai.

Pasirenkami Sutvirtinimo tėvai; rekomenduojama, kad Sutvirtinimo tėvų pareigas eitų krikštatėviai, o jei tai neįmanoma - suaugę, pamaldūs, dori, jau patys Sutvirtinimą priėmę asmenys.