www.garliava.lt

paraiska biudzetas ir pan

paraiska biudzetas ir pan

 Paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemones Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas" ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas".

 

Kvietimą priemonei Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas" galite rasti čia.

 

Taisykles priemonei Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas"galite rasti čia.

 

Kvietimą priemonei Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas" galite rasti čia.

 

Taisykles priemonei Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas"galite rasti čia.

 

Kvietimą priemonei Nr. Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" galite rasti čia.

 

Taisykles priemonei Nr.Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas"galite rasti čia.

 

Projektiniai pasiūlymai teikiami iki 2019 m. gruodžio 2 d.