www.garliava.lt

 

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą).

 

 

Planuojamos teritorija:

Kauno rajono savivaldybės Neveronių, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijos.

 

Planavimo organizatorius:Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas 49500.

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, interneto svetainė: www.ambergrid.lt;

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob. tel.8 667 59 417, el.p.:v.ladygiene@ambergrid.lt;

 

Planavimo rengėjas:UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt.

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė mob. tel. 8 611 22898, el. p.: o.vaiciene@ardynas.lt

 

Planavimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. TS-193 ,,Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano rengimo ir tikslų nustatymo“ ir Kauno rajono administracijos direktoriaus 2021-07-05 įsakymu Nr. ĮS-1958 patvirtinta Planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;

2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;

3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kauno rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB,,Amber Grid“ el. paštu v.ladygiene@ambergrid.lt, specialiojo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS): www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-52-21-415)

viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu.

Apie parengtą specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu vietą, laiką ir tvarką bus paskelbta atskirai.