Tikyba mokykloje

Katalikų tikybos mokymas bendrojo lavinimo mokyklose aprėpia visą žmogų, jo kūną ir sielą, visas gyvenimo sritis. Katalikų tikybos programa duoda mokiniams atsakymus į jiems rūpimus amžinuosius klausimus apie gyvenimo prasmę, galutinį egzistencijos tikslą, tikėjimo ir mokslo santykį, žmogaus pašaukimą.

Rajono tikybos mokytojai drauge su visų kitų dalykų mokytojais siekia to paties, ko reikalauja iš jų šiuolaikinė mokykla - išugdyti asmenį, pajėgų savarankiškai bei kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, pozityviai keisti Lietuvos veidą, kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringoje dabarties tikrovėje. Tikybos mokytojų sėkmingas įsijungimas į bendrą mokyklos darbą labai priklauso nuo mokyklos vadovybės požiūrio į tikybos pamokas. Norėtųsi, kad nepasitaikytų atvejų, kada tikybos pamokos vertinamos kaip antraeilės.

Pasirinkimo teisė (tikyba ar etika) kartais sudaro prielaidą mokinių bėgiojimui vienais metais - į tikybos, kitais - į etikos pamokas. Mokinių neapsisprendimas labai trikdo darbą. Bet šią problemą tikybos mokytojai dažniausiai išsprendžia patys.

Tikybos mokytojų metodinis kabinetas jau kelerius metus kūrybingai organizuoja savo veiklą: galvojama apie naujų darbo būdų, metodų, formų naudojimą, planuojamas grupinis, individualus ir savarankiškas darbas. O tai padeda pedagogams giliau spręsti dalykines problemas, kelti kvalifikaciją.

Tikyba, skirtingai nuo kitų mokomųjų dalykų, neturi tvirtų tradicijų, mokytojams trūksta darbo patirties, todėl mokyklos, kultūros ir švietimo skyrius bei Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centras sudaro sąlygas šios kategorijos mokytojams kelti kvalifikaciją, susipažinti su tikybos dėstymo ypatumais. Žinoma, to įgyvendinti būtų neįmanoma be pačių pedagogų, jų nuolatinio rūpesčio savo dalykine bei metodine kvalifikacija.

Ypač didelį poveikį ugdant žmogiškumą ir užkertant kelią vaikų bei jaunimo nusikalstamumui gali daryti tinkamas religinis ugdymas, kurio tikslas - žadinti mokinių sielose aukščiausių vertybių ir idealų ilgesį, padėti mokiniui pažinti Dievą, Jį pamilti ir kasdieniniame gyvenime vykdyti didįjį Dievo ir artimo meilės įsakymą, kuris yra visų dešimties Dievo įsakymų pamatas.

Mokytojos daug dėmesio skiria bendradarbiavimui, mokinių veiklai, mąstymui, klausimams, nuomonėms, abejonėms, dalijimusi patirtimi, dialogams, diskusijoms bei kūrybinėms užduotims. Siekiama, kad mokiniai per tikybos pamokas jaustųsi saugūs, mylimi, vertinami, gerbiami, tokie, kokie jie yra, kad gautų peno protui, širdžiai, valiai stiprinti, kad išgyventų kuo daugiau teigiamų emocijų, susižavėjimo, nuostabos, džiaugsmo.