GARLIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS RIBOS

Gyvenvietės ir kaimai:

Alšėnai, Bijūnai, Budriai, Garliavos miestas, Ilgakiemis, Jonučiai, Jonučiai II, Juragiai, Jurginiškės, Kalinava, Kampiškiai, Karkazai (dalis), Mastaičiai, Pagiriai, Pamaišupys, Rašnava, Ražiškiai (dalis), Rinkūnai, Stanaičiai, Šniūrai, Teleičiai (dalis), Tvarkiškiai (dalis).

Garliavos Švč. Trejybės parapija ribojasi su:

Išlaužo, Kauno šv. apaštalo Jokūbo, Pažėrų, Rokų, Tabariškių, Veiverių, parapijomis.

xxx

2015 metais tarp mūsų ir Aleksoto šv. Kazimiero parapijų įkūrus naują Kauno šv. apaštalo Jokūbo parapiją dalis Kauno rajono kaimų mums jau nepriklauso.

Važiuojant į Kauno miesto pusę Vytauto gatve dešinėje pusėje riba būtų Artojų gatvė, o kairėje Sodų gatvė vedanti link automagistralės Via Baltika. Todėl šių gatvių viena pusė priklauso Garliavos Švč. Trejybės parapijai, o kita pusė jau Kauno šv. apaštalo Jokūbo parapijai, kurios klebonas dabar yra Aleksoto šv. Kazimiero parapijos klebonas.

Tokie Kauno rajono kaimai, kaip: Ireniškių, Seniavos, Narsiečių, Naugardiškės, Karkazų, Teleičių, kurie anksčiau priklausė mūsų parapijai, dabar visai ar iš dalies jau mums nepriklauso.

Žiūrint į kitas parapijas, tai ankstesnės mūsų parapijos ribos su jomis išlieka tokios pačios: link Pažėrų parapijos baigiasi Bijūnų kaimu ir dalimi Tvarkiškių kaimo (kairioji pusė link Juragių kaimo); link Išlaužo baigiasi Ilgakiemio kaimu; link Rokų parapijos Ražiškių kaimo kairioji pusė (nuo Garliavos važiuojant į Rokus) iki Karkazų gatvės vedančios į Karkazų kaimą (kairioji pusė iki Artojų gatvės dar mūsų parapija) ; link Veiverių parapijos baigiasi Jurginiškių kaimu; link Tabariškų parapijos baigiasi Alšėnų kaimu.