MALDOS UŽ KUNIGUS, PAŠAUKIMUS IR PARAPIJĄ GRUPELĖ

Bažnyčioje nuolatos aidi Jėzaus raginimas mokiniams:
„Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9, 38).

2008 m. kardinolas Audrys Juozas Bačkis tėviško rūpesčio vedinas ir Šventojo Sosto paragintas, kreipėsi į tikinčiuosius: „raginu įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas yra sustiprinti Jūsų kunigus. Prašau kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijiečių.“

Atsiliepiant į šį paraginimą, 2013 m. paskelbtais Tikėjimo metais, mūsų parapijoje susibūrė maldos už kunigus ir parapiją, už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą grupelė, kurios tikslas savo malda, dėmesiu ir įvairiopa pagalba palaikyti savo dvasinius vadovus.

Grupelėje, susitikimų metu, kartu meldžiamės, žiūrime Tarptautinės Ekumeninės Chemin Neuf bendruomenės Evangelizacinio tinklo NET FOR GOD filmus apie šiuo metu pasaulyje vykstančias misijas, šventųjų gyvenimus bei dalinamės savo tikėjimo patirtimi.

 

Visus norinčius įsijungti į maldos už kunigus ir parapiją grupelę, kviečiame atvykti

pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 19 val., į Garliavos parapijos namus (2 aukštas).

Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val. Garliavos bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija už pašaukimus.

 

Maloniai laukiame jūsų!

Kontaktinis telefonas: 861588600, Ramunė