www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

foto asociatyvine

foto asociatyvine

 

Nuo 2023 metų pradžios įsigaliojo patikslinta regos techninės pagalbos priemonių skyrimo tvarka ir išplėstas priemonių sąrašas, kurių įsigijimui regos negalią turintys asmenys galės gauti kompensacijas.

 

Išmaniojo laikrodžio įsigijimas bus kompensuojamas ne tik silpnaregiams, bet ir neregiams, į kompensuojamųjų priemonių sąrašą įtrauktas bet koks kompiuteris, įskaitant ir planšetinį (delninį), padidinta žiūrono ar teleskopo įsigijimo išlaidų kompensacijos suma. Aiškiau išdėstyti kitų regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai, atsižvelgiant į regos sutrikimo stiprumą.

 

Patikslintas regos techninės pagalbos priemonių sąrašas ir priemonių skyrimo kriterijai, t. y. tiksliau išdėstyta kurios priemonės skiriamos silpnaregiams, kurios neregiams.

 

Kompensaciją didinamųjų stiklų ir matymo priemonių įsigijimui galės gauti asmenys, kurių regėjimo korekcija siekia 10 laipsnių (anksčiau galėjo gauti tik turinys didesnį sutrikimą – 20 laipsnių).

 

Žiūrono ar teleskopo įsigijimo išlaidų kompensacija padidinama iki 140 eurų (buvo 70 eurų).

 

Kaip gauti kompensaciją?

 

Norint gauti regos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją pirmą kartą, pirmiausia žmogus turi Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui pateikti išrašą iš medicinos dokumentų, kuriame nurodytas regos sutrikimas ir užpildyti prašymą. Tai galima padaryti atvykus į įstaigą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių, per kuriuos žmogus gali įsigyti jam reikalingą regos techninės pagalbos priemonę Lietuvoje ar užsienyje.

 

Įsigijęs reikiamą techninės pagalbos priemonę, žmogus turi pateikti jos įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ir per 1 mėnesį (nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo) jam bus išmokėta šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija. 

 

Pasibaigus regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikotarpiui ir kreipiantis pakartotinai dėl tos pačios regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos, gydytojo išrašo pateikti nereikia. Pakanka pateikti tik regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ir užpildyti prašymą kompensacijos skyrimui.

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos https://www.tpnc.lt/

 

Informacija telefonu – 8 800 800 89 arba (+3705) 233 7344 (skambinantiems iš užsienio)