www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

l 1

l 1

 

Prieš 30 metų Garliavoje įkurta 3-čia vidurinė mokykla šiandien visiems žinoma, kaip Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, švenčia garbingą jubiliejų. Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi bei didžiuojasi savo nueitu keliu, padarytais darbais ir pasiektais laimėjimais.

 

Mokykla įkurta 1992 m., po kelerių metų jai buvo suteiktas legendinio partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto vardas. Šiuo metu tai vienintelė gimnazija įsikūrusi Garliavoje. Gimnazijos direktoriaus dėka, 1994 metais čia įkurtas Juozo Lukšos-Daumanto atminimo muziejus.

 

Gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas jai vadovauja nuo įsikūrimo pradžios. „Didžiuojuosi, kad esame lyderiai nuo mokyklos įskurimo iki dabar, net partizano vardą gimnazija gavo pirmoje Lietuvoje. Mūsų mokykla gimė iš bendruomenės iniciatyvos, vėliau ji tapo viena pirmųjų profilinių gimnazijų, tuomet buvo išgryninta į keturmetę gimnaziją. Gimnazija gyva ir stipri savo kolektyvu, kuris kasdien ją stato ir kuria“, – priminė V. Vitkauskas.

 

Mokykla buvo įkurta netipinėse patalpose. Garliavos S.Lozoraičio g. 13 pastate seniau buvo Valstybinis rekonstravimo-projektavimo institutas, tad pritaikyti patalpas švietimo reikmėms buvo tikras iššūkis.

 

J.Lukšos gimnazijoje puoselėjamas glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos išeivijos šviesuoliais, politiniais kaliniais ir tremtiniais. Gimnazistai įsilieja ir į visą Garliavos bendruomenę, ryšius palaiko su įvairiomis socialinėmis institucijomis. Tokia veikla, anot gimnazijos direktoriaus, švietimo įstaigą daro kitokią nei daugelis mokyklų.

 

Šventės dalyviams buvo perduotas legendinio laisvės kovų didvyrio našlės Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės-Paronetto sveikinimas. „Buvau su jumis nuo mokyklos įkūrimo, esu tarsi jūsų krikštamotė. Jūsų dėka šioje gimnazijoje įamžintas Lukšos atminimas. Linkiu, kad jums netektų išgyventi to, ką patyrė mano karto žmonės. Lietuva bus laisva tol, kol jos žmonių dvasia bus laisva“, – sakė našlė.

 

Ilgų gyvavimo metų gimnazijai linkėjo ir Juozo Lukšos Daumanto sūnėnas Kęstutis Lukša, buvusio partizano, tremtinio ir ilgamečio gimnazijos bičiulio bei globėjo Antano Lukšos vaikai.

 

Gimnazijos mokytojai parengė improvizacijas, kuriomis glaustai pristatė 30 gimnazijos gyvavimo metų.

 

„J. Lukša Daumantas yra laisvės idealų simbolis, išskirtinė asmenybė, o jo puoselėtos vertybės nepraranda aktualumo ir šiandien. Džiaugiuosi, kad puoselėjant J. Lukšos Daumanto atminimą išskirtinis vaidmuo tenka jūsų bendruomenei. Šios gimnazijos patriotinė saviraiška yra pavyzdys mums visiems. Sveikinu gimnazijos bendruomenę su gražiu gimtadieniu, linkiu ir toliau išlikti patriotiškumo, atkaklumo pavyzdžiu“, – šventės metu kalbėjo Kauno rajono mero pavaduotojas Paulius Visockas.

 

Nors tai jauniausia Garliavos mokykla, tačiau mokykla išsiskiria aukštu mokinių žinių lygiu, reikšmingais pasiekimais rajoninėse ir respublikinėse mokinių olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. Gimnazija į gyvenimą išleido beveik 3 dešimtis abiturientų laidas.

 

Su gimtadieniu gimnaziją pasveikino Seimo narys Justinas Urbanavičius, Savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Irena Marcinkevičienė, Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė, klebonas Gintaras Urbštas, bendradarbiaujančių institucijų vadovai, socialiniai partneriai, buvę gimnazijos abiturientai.

 

Šventės metu mokyklos bendruomenei buvo įteiktos Kauno rajono mero, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo bei gimnazijos direktoriaus padėkos. Labiausiai nusipelniusieji gimnazijai buvo apdovanoti gimnazijos garbės ženklais.