www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

paraiska biudzetas ir pan

paraiska biudzetas ir pan

 

Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas  2022 m. fizinio aktyvumo ir sporto projektų programos įgyvendinimo iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto konkursui. Finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams, kuriuose aprašoma laikina juridinio asmens veikla, siekiant unikalių ir konkrečių, su fiziniu aktyvumu ir sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, nurodomi šios veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, jų įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir jiems pasiekti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai.

 

Paraiškas konkursui gali teikti asociacijos, viešosios įstaigos, kiti juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ir juridinius asmenis, kurių dalyviams paskirstomas pelnas), vykdantys veiklą Kauno rajone  fizinio aktyvumo ir sporto srityje ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo datos.

 

Projektų paraiškos priimamos ir registruojamos Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje Savanorių pr. 192, Kaunas. Kontaktai pasiteirauti (8 37) 795 730, mob. (+370 686) 52281, el. p. aurimas.radzevicius@krs.lt. Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 28 d. 16:30 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, kad paraiškos išsiųstos iki 2022 m. vasario 28 dienos (imtinai).   

 

Konkurso aprašas, paraiškos ir sutarties formos