www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

kkbhg

kkbhg

 

 Šventinis laikotarpis atneša daug džiaugsmo ir neįsivaizduojamas be dangų nušviečiančių fejerverkų grožio. Deja, kasmet išgirstame ir liūdnų žinių – apie vaikų ir suaugusiųjų traumas naudojant pirotechnikos priemones, dėl jų neatsargaus naudojimo kilusius gaisrus.

 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai primena gyventojams pagrindines saugaus elgesio su šias gaminiais taisykles:

 ◙ prieš pradėdami naudoti pirotechnikos gaminį, atidžiai perskaitykite ant pakuotės esančią instrukciją. Joje lietuvių kalba turi būti nurodyta kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo aprašymas, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant.

◙ pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie yra skirti ir gali būti naudojami patalpose;

◙ sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Atkreipkite dėmesį, kad virš pirotechnikos gaminio nebūtų medžių, elektros linijų ar kitų kliūčių;

◙ atokiau atsitraukite nuo tų žmonių, kurie leidžia fejerverkus;

 ◙ sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, juos statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus nukreipdami į viršų;

◙ sprogmenis uždekite ištiesta ranka ir tuoj pat atsitraukite – uždegimo momentu virš pirotechnikos gaminio negali būti jokių Jūsų kūno dalių – niekada nesilenkite virš padegamų fejerverkų;

◙ jei fejerverkai iškart neužsidega ar sudega ne iki galo, geriau nesiartinti prie jų mažiausiai 15 minučių. Pasibaigus fejerverkų efektams taip pat nereikėtų iškart artintis prie pirotechnikos gaminio, siūloma 5 – 10 min. palaukti;

◙ neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams;

◙ neleiskite jokių pirotechnikos gaminių naudoti vaikams be suaugusiųjų priežiūros.

 

Lietuvos respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose; 1 dalies 3 punkte – jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

 

Primename, kad atsakomybė už nusižengimus, susijusius su neatsargiu civilinių pirotechnikos priemonių naudojimu, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse – nesilaikant saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių yra pažeidžiami priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai ir tai užtraukia baudą asmenims nuo 20 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 30 iki 600 eurų. Svarbu paminėti, kad už administracinius nusižengimus atsako asmenys nuo 16 metų, o už vaikų iki 16 metų padarytus administracinius nusižengimus atsakomybė tenka jų tėvams.

Saugodami save ir aplinkinius nepalikite be priežiūros liepsnojančių ar įkaitusių pirotechnikos pakuočių, pasistenkite jas užgesinti ir į atliekų konteinerius meskite tik įsitikinę, kad nesukelsite gaisro. Atviruose balkonuose nepalikite lengvai užsiliepsnojančių daiktų, kurie gali užsidegti dėl neatsargaus elgesio su pirotechnikos gaminiais. Ištikus nelaimei nedelsiant skambinkite Skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

 

Laimingų artėjančių švenčių, būkime atsargūs ir būsime saugūs!