www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Akcija „Darom - 2011“ Garliavos vidurinėje mokykloje

Antrus metus vykdomo tarptautinio COMENIUS ekologinio projekto dalyviai tradiciškai pavasarį inicijuoja aplinkos tvarkymo akcijas.
Balandžio 11-15 dienomis buvo paskelbta Švaros savaitė mokykloje: mokiniai kartu su mokytojais tvarkė kabinetus, švarino koridorius, perdažė senus suolus, kėdes, perkraustė spintas, tvarkė vaizdinę ir metodinę medžiagą.

Balandžio 15 dieną mokykloje buvo paskelbta nepamokinės veiklos diena. COMENIUS projekto dalyvė gamtos mokytoja Rūta Jackūnienė kartu su visa projekto komanda inicijavo ir organizavo akciją „Darom“, kurioje dalyvavo visi 5-11 klasių mokiniai ir dalykų mokytojai. Akcijos iniciatoriai parengė numatomos tvarkyti teritorijos planą, paskirstė plotus kiekvienai klasei, aptarė su Garliavos seniūnijos darbuotojais, kuriose miesto teritorijose mokiniai galėtų padirbėti. Apsiginklavę grėbliais, didžiuliais maišais visų klasių mokiniai susirinko (prieš išeidami atostogauti) tvarkyti mokyklos aplinkos ir greta esančių Garliavos gatvių. Visi dirbo draugiškai ir vieningai, todėl po valandėlės kitos jau matėsi akivaizdūs rezultatai - gražesnė, jaukesnė mokyklos teritorija ir jos prieigos (Vytauto, Stadiono, Marijampolės gatvės, kelias Molyno link ir kt.).

Džiugu, kad tokia akcija jau tapo mokyklos tradicija. Juk kiekvienas žinome, kad maloniau būti ten, kur gražu ir tvarkinga. Bet tikrąją grožio vertę pajuntame tada, kai patys tą grožį kuriame.

Regina Juodsnukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


 

Akcija „Darom - 2011“ Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 6 - 8 ir 1 gimnazinių klasių mokiniai balandžio 15 dieną dalyvavo talkoje "DAROM". 1f klasės mokiniai su auklėtoja D.Bruzgiene talkininkavo Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Likusieji tvarkė gimnazijos teritoriją, S.Lozoraičio gatvę ir dalį Vytauto gatvės. Pasikeisdami talkoje dalyvavo apie 400 mokinių. Talkininkauti buvo puikus oras, bet vis tik geriausia, kaip sakė šeštokai, - šiukšles dėti ten, kur joms priklauso.

 

Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“

Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“ Akcija „Darom - 2011“