www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Savaitės be patyčių (kovo 21-27 d.) Renginiuose dalyvauja įstaigos ir nevyriausybinės moksleivių bei jaunimo organizacijos iš visos Lietuvos. Į šią akciją įsijungėme ir mes - Garliavos mokykla - darželis. Visą savaitę grupėse ir klasėse kalbėjome apie draugystę, bendravimą, priekabiavimą, patyčias, kaip padėti draugui ir sau, kaip elgtis sudėtingose situacijose, apie emocijas, vaikų siūlomas išeitis jei prie tavo draugo ar tavęs priekabiaujama, tyčiojamasi.

Vyresnėse grupėse vaikai piešė bei rašė draugams laiškus. Visos grupės ir klasės pasigamino po draugystės saulę, o ant spindulių surašė vaikų mintis apie draugystę.

Kovo 24 d. pedagogės R. Bartkevičienė ir S. Pupkienė sukvietė visus įstaigos vaikus į bendrą renginį "Duok draugui ranką". Joms talkino meninio ugdymo pedagogė L. Motiejūnienė. Vaikai dainavo, šoko, žaidė, deklamavo. 11 valanda visi vaikai darželio kieme susikibę už rankų sudarė Draugystės rateli. Vaikai piešė ant asfalto savo draugus, saulutes, gėles.

 

 

 Savaitės be patyčių (kovo 21-27 d.)