www.garliava.lt

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Renginiai Rugpjūčio 12 d. 55 neįgalieji važiavo ekskursija į Vilnių. Ten aplankė Laisvės Kelias statomą paminklą, kurio plytas yra nusipirkę keletas neįgaliųjų. Televizijos bokšte gėrėjosi Vilniaus miestu ir apylinkėmis, o Belmonte – nuostabia aplinka, vandens kriokliais. Pakeliui į Kernavę aplankyta apvali Sudervės bažnyčia, unikali ir vienintelė tokio stiliaus bažnyčia Lietuvoje. Kernavėje gidė papasakojo apie istorinę praeitį, kai Lietuvą valdė Aleksandras Vytautas Didysis Lietuvos kunigaikštis. Gėrėjomės piliakalniais ir Nėries slėniu bei valdovų rūmais. Grįžtant užsukome į ąžuolyno parką, kur 4 km. ilgio takas papuoštas ąžuolinėmis skulptūromis.

 

 Renginiai Renginiai

 

Renginiai Rugpjūčio 26 d. 49 žmonių grupė neįgaliųjų draugijos centre, dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo Marijos Radijo laidų direktorius, kunigas Kęstutis Kėvalas. Šv. Mišios buvo transliuojamos visam pasauliui per Marijos radiją. Mums pagelbėjo vargonininkė Neringa Balčiūnaitė ir zakrastijonas Arvydas Rastauskas, skaitinius skaitė Bronelė Domantienė ir Remigijus Reipa, giesmes giedojo dainos ansamblio „Šarma“ dainininkai  Tai buvo pats nuostabiausias renginys likęs visų dalyvių širdyse ilgam laikui. Visi likome nuoširdžiai dėkingi Gerb. kunigui K. Kėvalui už Jo nuoširdumą, gerumą ir paprastumą bendraujant su neįgaliaisiais. Po Mišių aptarėme Marijos Radio veiklą, buvo atsakinėjama į pateiktus klausimus.

 

 

Renginiai Rugsėjo 14 d. 59 neįgaliųjų ir jų slaugytojų grupė dalyvavo Šiluvoje maldoje už neįgaliuosius ir medikus bei slaugytojus. Po Sumos važiavome į Šiaulius, Kryžių Kalną, kur pagal kasmetinę tradiciją pasimeldėme ir pagiedojome prie 2003 m. a.a. Liudviko Staskevičiaus pastatyto Kryžiaus, kuriame padarytas toks įrašas:

Aš prašiau Dievo sveikatos,
Kad galėčiau pateikti didelius darbus,
Bet buvau apdovanotas negalia,
Kad galėčiau atlikti gerus darbus.
Aš negavau nieko ko prašiau,
Bet gavau viską ko tikėjausi.
Aš laimingiausias iš visų žmonių.
........................
Šį savo darbą – Kryžių aukoju
Garliavos neįgaliųjų draugijos ansambliui „ŠARMA“

Liudvikas Staskevičius
Garliava, 2003 m.    

 

Renginiai   Renginiai
Garliavos ND pirmininkė  Aldona Grikietienė