www.garliava.lt

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pastato rekonstrukcija
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, uždavinys-rekonstruoti gimnazijos pastatus, t.y. apšiltinti išorės sienas, stogo dangą, modernizuoti pastatų šildymo-vėdinimo sistemą.

Projekto aprašymas:

2008 m. Kauno r. savivaldybė savo lėšomis parengė techninį projektą. Viso projekto vertė 4,542 mln. Lt, už kuriuos numatoma rekonstruoti visus gimnazijos pastatus. Šiuo metu jau baigiami projekto darbai. Įgyvendinus renovavimo darbus, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, patalpos bus pritaikytos gimnazijos reikmėms, vidaus patalpų temperatūra atitiks norminę, pagerės atitvarų energetinės charakteristikos, sumažės išlaidos pastatų eksploatacijai, šilumos sutaupymai šildymui sieks 55,04 % arba 246,44 MWh/metus.

Laukiami rezultatai:

Apšiltintos išorės sienos - 2069,50 kv.m., rekonstruotas sutapdintas stogas, jį apšildinant – 1378,21 kv.m., rekonstruota šildymo sistema ir šilumos punktas – 1 kompl., modernizuota vėdinimo sistema (įrengta rekuperacinė sistema).

Įgyvendinimo laikas 2009–2011 m.
Projekto vertė 3.086.162,00 Lt
Skirta parama 1.976.161,98 Lt 
Savivaldybės lėšos 1.110,000,02 Lt
Kontaktinis asmuo Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64

juozo lukso renovacija

juozo lukso renovacija