www.garliava.lt

Projekto pavadinimas Kauno rajono Garliavos meno mokyklos pastato Garliavoje, Vytauto g. 54, rekonstravimas
Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti meno mokyklos mokinių mokymosi ir kūrybines sąlygas.
Projekto aprašymas:

Atlikus meno mokyklos rekonstrukciją bus įrengta koncertų salė, raštinė, kabinetai direktoriui ir pavaduotojams, buhalterija, archyvas, sandėlis, biblioteka mokytojų poilsio kambarys, auditorijos, choreografijos studija, orkestrinė, kabinetai pamokoms, kabinetai individualiam darbui, tualetai.

Laukiami rezultatai:

Pagerinti ugdymo sąlygas ir ugdymo kokybę.

Įgyvendinimo laikas 2008-2014 m.
Projekto vertė 4 868 000 Lt.
Skirta parama

2008 m. iš VIP skirta 400 000 Lt

2009 m. iš VIP skirta 300 000 Lt

2010 m. iš VIP skirta 100 000 Lt.

Savivaldybės lėšos

2008 m. už techninį projektą bei tech. projekto techninę ekspertizę skirta 14 986 Lt.

2009 m. skirta 200 000 Lt.

Kontaktiniai asmenys Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (stayboms) A. Žukauskas, tel. (8 37) 30 55 64

 menomkla1

menomkla1