www.garliava.lt

 eurposregioninis
eurposregioninis

Projekto pavadinimas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)
Projekto aprašymas

Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas.

Projekto aprašymas: Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Garliavos aglomeracijoje viešai tiekiamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos buvo prieinamos apie 60,5 proc., Ringaudų – apie 63,5 proc. gyventojų. Pagal galiojančius teisės aktus vandentvarkos srityje – viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas turi siekti iki 95 proc. visų gyventojų. Kadangi Kauno rajono teritorija yra gana tankiai apgyvendinta aplinkosauginiu ir sanitariniu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. Įgyvendinant projektą Garliavoje ir Ringauduose numatyta nutiesti 11,7 km vandentiekio ir 10,5 km nuotekų tinklų. Sudarytos galimybės prie vandentiekio tinklų prisijungti 1438 gyventojams prie nuotekų tinklų – 1438 gyventojams.

Numatomi rezultatai: Nutiesta 15,1 km vandentiekio ir 11,9 km nuotekų tinklų.

Įgyvendinimo laikas 2009 –2014 m.
Projekto vertė 8561,1 tūkst. Lt (su PVM)
Skirta parama 5884,7 tūkst. Lt
Savivaldybės lėšos 839.7 tūkst. Lt
Kitos lėšos 1836.7 tūkst. Lt
Kontaktinis asmuo Egidijus Katilius, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 37) 30 55 64