www.garliava.lt

 

 Paslaugos pavadinimas 

 Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

 Paslauga skirta

 Fiziniams asmenims

 Paslaugos teikėjas

 Kauno rajono savivaldybė

 Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis)

 Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 Tikslinės grupės

Kiti asmenys

 Kategorija

 Socialinė parama
 Paslaugos aprašymas

 Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2006, Nr. 68-2496; 2008, Nr. 81-3175; 2009, 25-983). 2008, Nr. 81-3175 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 "Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

Nėščiai nedirbančiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki gimdymo likus 70 kalendorinių dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės dokumentas.
3. Gyvenamosios vietos deklaracija.
4. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą arba vaiko gimimo liudijimas.
5. Banko sąskaita.
Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sveikatos priežiūros įstaigos pažymos išdavimo dienos.

 Formos ir nuorodos  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo". (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
 
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; 2008, Nr. 81-3175).
 
PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI SP-3(A)
 Kontaktinė informacija  Garliavos seniūniją, 106 kabinetas