www.garliava.lt

es pa

es pa

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Paslaugos pavadinimas

Apibrėžimas

Gavėjai

Informavimas

Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai)

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos

Konsultavimas

Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, mažiau galimybių turintis jaunimas, kiti asmenys ir šeimos

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų)

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, mažiau galimybių turintis jaunimas, kiti asmenys ir šeimos

Maitinimo organizavimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose ir išduodant maisto talonus ar sauso maisto davinius gyventojams

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas

Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos

Transporto organizavimas

Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu

Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena (pirties (dušo) talonų išdavimas, skalbimo paslaugų organizavimas)

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos

 

Garliavos seniūnijoje suteikiama informacija ir priimami gyventojų prašymai šioms paslaugoms:

1.Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijai gauti.

2. Dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimui nustatymo.

3. Socialinei pašalpai gauti.

4. Piniginei socialinei paramai įstatymų nenumatytais atvejais gauti.

5. Išmokoms vaikams gauti.

6. Paramai mirties atveju gauti.

7. Tikslinei kompensacijai gauti.

8. Socialinei paramai mokiniams gauti.

9. Pagalbos į namus paslaugoms gauti.

10. Trumpalaikei, ilgalaikei ir dienos socialinei globai gauti.

11. Specialiojo transporto paslaugai gauti.

12. Asmeninio asistento paslaugai gauti.

13. Techninės pagalbos priemonėms gauti.

14. Paramai maisto produktais iš EPLSAF gauti.

15. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų pildymas specialiesiems poreikiams gauti.

16. Gyventojams teikiamos bendrosios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo.