2019 M. ATLAIDAI ALEKSOTO DEKANATE

 

DATA

LAIKAS

ATLAIDAI

BAŽNYČIA

Kovo 3 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠV. KAZIMIERO

Aleksoto

Balandžio 28 d.

12.30 val.

ŠV. JURGIO

Margininkų

Birželio 2 d.

10.00, 13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Šlienavos

Birželio 2 d.

10.00, 13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Viršužiglio

Birželio 16 d.

12.00 val.

ŠVČ. TREJYBĖS

Garliavos

Birželio 16 d.

13.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Ežerėlio

Birželio 16 d.

11.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Rokų

Birželio 24 d.

13.00 val.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO

Zapyškio

Birželio 30 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Aleksoto

Birželio 30 d.

11, 13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Pažėrų

Birželio 30 d.

13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Braziūkai

Liepos 21 d.

12.30 val.

ŠKAPLIERINĖS

Margininkų

Liepos 28 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Kačerginės

Liepos 28 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Viršužiglio

Rugpjūčio 4 d.

13.00 val.

KRISTAUS ATSIMAINYMO

Zapyškio

Rugpjūčio 15 d.

13.00 val.

ŽOLINĖS

Pažėrų

Rugpjūčio 18 d.

12.00 val.

ŠV. ROKO

A. Panemunės

Rugpjūčio 25 d.

10.00, 13.00 val.

ŠV. BALTRAMIEJAUS

Šlienavos

Rugsėjo 8 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO

Ežerėlio

Rugsėjo 15 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

Tabariškių

Rugsėjo 15 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

A. Panemunės

Rugsėjo 29 d.

12.00 val.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO

Garliavos

Spalio 6 d.

12.30 val.

ŠV. ANGELŲ SARGŲ

Margininkų

Lapkričio 24 d.

12.00 val.

KRISTAUS KARALIAUS

Tabariškių

Gruodžio 8 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Braziūkų

Gruodžio 29 d.

11.00 val.

ŠV. ŠEIMOS

Rokų

 

ATLAIDAMS pelnyti atlikime išpažintį, priimkime Jėzų Šv. Komunijoje, pasimelskime popiežiaus intencija.

 

Gausių jums Viešpaties malonių!