2020 M. ATLAIDAI ALEKSOTO DEKANATE

 

DATA

LAIKAS

ATLAIDAI

BAŽNYČIA

Kovo 8 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠV. KAZIMIERO

Aleksoto

Balandžio 26 d.

12.30 val.

ŠV. JURGIO

Margininkų

Gegužės 31 d.

10.00, 13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Šlienavos

Gegužės 31 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS APSILANKYMO

Viršužiglio

Birželio 7 d.

12.00 val.

ŠVČ. TREJYBĖS

Garliavos

Birželio 14 d.

13.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Ežerėlio

Birželio 14 d.

11.00 val.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO

Rokų

Birželio 21 d.

9.00, 10.30, 12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Aleksoto

Birželio 21 d.

12.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Pažėrų

Birželio 21 d.

13.00 val.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES

Braziūkai

Birželio 24 d.

13.00 val. *

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO

Zapyškio

Liepos 19 d.

12.30 val.

ŠKAPLIERINĖS

Margininkų

Liepos 26 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Kačerginės

Liepos 26 d.

13.00 val.

ŠV. ONOS

Viršužiglio

Rugpjūčio 9 d.

13.00 val.

KRISTAUS ATSIMAINYMO

Zapyškio

Rugpjūčio 15 d.

13.00 val.

ŽOLINĖS

Pažėrų

Rugpjūčio 16 d.

12.00 val.

ŠV. ROKO

A. Panemunės

Rugpjūčio 23 d.

10.00, 13.00 val.

ŠV. BALTRAMIEJAUS

Šlienavos

Rugsėjo 6 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO

Ežerėlio

Rugsėjo 13 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

Tabariškių

Rugsėjo 13 d.

12.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS VARDO

A. Panemunės

Rugsėjo 27 d.

12.00 val.

ŠV. ARKANGELO MYKOLO

Garliavos

Spalio 4 d.

12.30 val.

ŠV. ANGELŲ SARGŲ

Margininkų

Lapkričio 22 d.

12.00 val.

KRISTAUS KARALIAUS

Tabariškių

Gruodžio 6 d.

13.00 val.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO

Braziūkų

Gruodžio 27 d.

11.00 val.

ŠV. ŠEIMOS

Rokų

* Pastaba. Kadangi Kauno r. savivaldybė derina su vyskupu dėl senosios Zapyškio bažnyčios atidarymo šventės 06/24, tai kol kas nėra žinoma kuri bus valanda.

ATLAIDAMS pelnyti atlikime išpažintį, priimkime Jėzų Šv. Komunijoje, pasimelskime popiežiaus intencija.

Gausių jums Viešpaties malonių!