Kūdikėlyje Jėzuje ryškiausiai atsiskleidžia beginklė Dievo meilė:
Dievas ateina be ginklų, nes nenori užkariauti iš viršaus,
bet trokšta laimėti iš vidaus. (Benediktas XVI)

Jėzaus gimimas

Nuoširdžiai sveikiname Šv. Kalėdų proga. Kviečiame Jus pabūti prie
Prakartėlės, kur aiškiai mums kalba Dievo gerumas; kur galima
pamatyti Dievo gailestingumą. Linkime ir meldžiame Kūdikėlio Jėzaus
palaimos Jums ir Jūsų šeimoms.

 

Garliavos Švč.Trejybės parapijos kunigai

 

 

Šv. Kalėdos

 

2015 m.