Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė Garliavoje

Lapkričio 8 dieną Garliavos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje svečiavosi iškilus Lietuvos dvasininkas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Gausiai susirinkus tikinčiųjų bendruomenei Šv. Mišias Jo Eminencija aukojo drauge su parapijos kunigu g. kan. Robertu Bruzga. Pradžioje kardinolas pakvietė visus dalyvius aktyviai įsijungti į Šv. Mišių šventimą, kad susirinkusieji būtų kaip viena šeima. Sakydamas pamokslą svečias pasidžiaugė, kad susirinko tiek daug jaunimo ir jam kartu su visais tikinčiaisiais yra puiki proga apmąstyti Švento Rašto ištraukas apie pačių neturtingiausių našlių širdies tyrumą ir dosnumą. Tęsdamas pamokslą kardinolas Audrys Juozas Bačkis kvietė kiekvieną iš mūsų daryti gerus darbus ne todėl, kad galėtume pasididžiuoti, o iš širdies, iš meilės artimui, atsisakę egoizmo. Individualizmas veda į aklavietę. Ateinantys metai paskelbti Gailestingumo metais, ir tai mus įpareigoja. Matykime, kas aplinkui yra gera, neapkalbėkime ir nesmerkime, atleiskime ir padėkime vieni kitiems. Tikintieji taip pat buvo pakviesti melstis ir už kunigus, nes jų tarnystė nėra tokia lengva,  kaip iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti. Juk žmonės pas kunigą ateina dažniausiai su savo bėdomis, nelaimėmis, išsako nuodėmes ir nori būti išklausyti, suprasti, paguosti. Kunigui irgi reikia gero žodžio, pagalbos, kad nesijaustų vienišas parapijoje, bet kaip šeimos narys.

Po Šv. Mišių garliaviečiai turėjo unikalią progą kartu pasimelsti už kunigus su Vilniaus arkivyskupijoje įsikūrusiomis Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos atstovėmis. Viena iš seserų vienuolių pasidalijo savo liudijimu, kaip keičiasi parapijiečių požiūris į kunigą, kai jie pradeda už jį melstis, - jis tada priimamas tarsi įsūnis. Taip pat buvo pasidžiaugta, jog Lietuvoje daugėja maldos grupių už kunigus, kad tokia grupelė, vadovaujama Ramunės Kuprienės, yra ir Garliavos parapijoje.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis po Šv. Mišių išdėstė spalio mėnesį vykusios Generalinės Vyskupų  sinodo asamblėjos tezes. Ši asamblėja buvo skirta šeimos pašaukimui ir misijai Bažnyčioje bei šiuolaikiniame pasaulyje aptarti. Jo Eminencija akcentavo, kad iš esmės Bažnyčios požiūris į šeimą nepasikeitė, tik atidžiau bus žiūrima į kiekvieną komplikuotą atvejį, aplinkybes, dėl kurių pvz, sutuoktiniai išsiskyrė. Bet kurį pakrikštytąjį, kaip bebūtų dramatiškai susiklostęs jo gyvenimas,  atėjusį į bažnyčią, bus stengiamasi priimti su pagarba ir meile.

Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas Gintaras Urbštas ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkas Alvydas Guzikauskas padėkojo svečiams už apsilankymą, išsakytas mintis, bendras maldas.

Rita Pauliukaitienė