Informacija tėveliams, kurių vaikai šiais mokslo metais ruošis

Sutvirtinimo sakramentui

 

Norinčius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

 

Spalio 8 d. po 10 val. Šv. Mišių parapijos namuose vyks besiruošiančių Sutvirtinimo sakramentui tėvų susirinkimas.

 

Spalio 15 d. 16 val. parapijos namuose - pirmas susitikimas sutvirtinamiesiems.