Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui

Už mūsų parapijas, kad jos, misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė. (E)