Garliavos Švč. Trejybės parapija KVIEČIAME 2016-06-18 (šeštadienį) vykti į piligriminę kelionę – Gailestingumo kelią Vilniuje. Su gidu maldingai keliaudami aplankysime Aušros Vartų koplyčią, Šv. Mykolo bažnyčią, Dailininko namelį (Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną), Dievo Gailestingumo šventovę, Šv. Faustinos namelį, Antakalnio kapines, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Išvyksime 7.00 val. nuo bažnyčios. Kelionės kaina 10 eurų. Norintys vykti registruojami sekmadieniais po Šv. Mišių, kitu laiku – zakristijoje. Pasiteirauti galima tel. 8600 21858 (Audronė).

Parapijos piligriminė kelionė