Jėzus Kristus

Mieli tikintieji,

 

"Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo

didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra

atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje." (1Pt 1, 3-4)

 

Nuoširdžiai sveikiname su Kristaus pergale – šv. Velykomis!
Būkite palaiminti Prisikėlusiojo meile per Velykas ir visada.

Garliavos parapijos kunigai